Koulupoissaolojen ehkäisymalli eri kielillä

Turun perusopetuksessa noudatetaan syksystä 2020 alkaen alla olevaa koulupoissaoloihin puuttumisen ja koulupudokkuuden ennaltaehkäisymallia. Mallia käännätetään eri kielille tarpeen ilmetessä ja nämä eri kieliversiot löytyvät tältä sivulta sekä monikulttuurisen opetuksen Teams-alustalta.

Suomi

Arabia

Englanti

Espanja

Ruotsi

Somali