Vanhempainillat Power Point -esityksinä

Pedagoginen kulttuuri Suomessa: opettajan rooli, oppilaan vastuu, huoltajan rooli, riitojen selvittäminen. Pedagoginen kulttuuri Suomessa_Power Point

Suomalainen koulujärjestelmä ja koulunkäynnin tuki: alakoulun ja yläkoulun keskeiset erot, suomalainen koulujärjestelmä varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle ja aikuiskoulutukseen, kolmiportaisen tuen perusteet. Suomalainen koulujärjestelmä ja koulunkäynnin tuki_Power Point

Koulu turvallisena tilana: suomalainen yhteiskunta on moniarvoinen, koulun ja kodin roolit, riidat, erimielisyydet ja kiusaaminen, muut lainvastaiset teot,  toimenpiteet koulussa. Koulu turvallisena tilana_Power Point

Koulupolku ja koulunkäynti Suomessa: Suomen koulutusjärjestelmä ja suomalainen peruskoulu, alakoulun ja yläkoulun nivelvaihe, valmistavasta opetuksesta perusopetukseen, yläkoulusta jatko-opintoihin ja lukion vaativuus, huoltajan tehtävät ja lapsen päivärytmi, Wilma. Koulupolku ja koulunkäynti Suomessa_Power Point