Oppilaan oman äidinkielen opetus (MAI)

Oppilaan oman äidinkielen opetus on tarkoitettu niille, joiden äidinkieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Opetuksessa vahvistetaan kielellisiä taitoja ja kulttuuri-identiteettiä. Opetukseen voivat osallistua myös ne oppilaat, jotka ovat oppineet ko. kielen ulkomailla asuessaan.

Opetusta annetaan lähes kolmessakymmenessä eri kielessä. Tunnit ovat yleensä koulupäivän jälkeen erikseen sovituissa kouluissa.