Mitä on kielitietoisuus?

Kielitietoisuus on eri oppiaineiden (tiedonalojen) kielen ja käsitteiden hallintaa ja kuuluu jokaisen oppilaitoksen toimintakulttuuriin.

Mitä on kielitietoisuus?  Turkulaiset opettajat kertovat videolla arjen kokemuksensa kautta, miten kielitietoista opetustapaa voi helposti lähestyä. Kielitietoisuus on meidän kaikkien yhteinen asia. Pidetään kaikki oppilaat mukana!

OPH:n tuore materiaali Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja antaa paljon hyviä käytännön vinkkejä. Materiaalin pohjalle voi rakentaa myös koulutusiltapäivän omassa koulussa. Monilukutaitoa kielitietoisesti eri oppiaineissa – tietoa ja työtapoja | Opetushallitus (oph.fi)

Alasivuilta löydät lisää tietoa kielitietoisesta opetuksesta.