Oman äidinkielen opetuksen opetussuunnitelma Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa

1.8.2016 voimaan tulleissa perusopetuksen opetusuunnitelman perusteissa on liitteessä 3 määritelty perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet, sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi. Turun paikallisessa opetussuunnitelmassa on lisäksi tehty joitakin tarkennuksia. Jokaisen opettajan tulee noudattaa näitä ohjeita omassa opetuksessaan.

Turun perusopetuksen opetussuunnitelma, liite 3: Perusopetusta täydentävän oppilaan oman äidinkielen opetuksen tavoitteet sisällöt ja oppilaan oppimisen arviointi