Linkkejä

Linkit löytyvät Ajankohtaista- sivulta kohdasta ”kaikille tarkoitut linkit”. Tässä myös muutama hyödyllinen vinkki:

Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä ja valikoima täydentyy koko ajan. Huom! Sanapajan ohjevideo löytyy apinan kravatin kysymysmerkistä.

Monikielinen video suomalaisen yhteiskunnan kehityksestä: Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata-niminen monikielinen opetusvideo valaisee suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja avaa sen taustoja. Sen on tarkoitus auttaa maahanmuuttajaa hahmottamaan joitakin kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen kehittymiseen perifeerisestä ja köyhästä agraaritaloudesta nykyiseksi moderniksi hyvinvointivaltioksi. Videossa kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 1900-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi siinä kuvataan muun muassa seuraavien asioiden kehittyminen Suomessa: yleinen oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun kautta. Video on toteutettu selkosuomeksi sekä englanniksi, venäjäksi, thaiksi, arabiaksi, somaliksi, soraniksi ja farsiksi puhuttuna. 

Videon on tuottanut Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa-hanke (ESR) ja sen on toteuttanut Wacky Tie Films Oy. Se on osa Suomen satavuotisjuhlavuoden ohjelmaa.

Peruskoulu on parasta -hankkeen monikieliset videot: Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta ja Kodin ja koulun yhteistyö. Videot on suunnattu huoltajille, jotka puhuvat tai ymmärtävät arabiaa, somaliaa, kurdia, venäjää ja englantia. Niiden lisäksi yksi versio on tehty selkosuomeksi. Youtuben soittolista löytyy täältä: https://youtube.com/playlist?list=PLNZfcYaWFhFgRuW9zSgIozomw0yt4WnkS

Huoltajille suunnatussa Peruskoulu on parasta -lehdessä kerrotaan haastattelujen ja keissiesimerkkien kautta, minkälaista opiskelu on suomalaisessa peruskoulussa. Puolet lehden sisällöstä on suomeksi, reilut 10 sivua ruotsiksi ja yksi aukeama per kieli arabiaksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Lehteä on saatavilla kouluista jase  on luettavissa myös sähköisenä versiona Issuu-sivujen kautta: https://issuu.com/turun_kasvatus_ja_opetustoimi/docs/peruskoulu_on_parasta_-_issuu

 Kieliverkosto julkaisee Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehteä, jonka artikkelit käsittelevät monipuolisesti kielikoulutusta.

Kieli, koulutus ja yhteiskunta -verkkolehden toukokuun 2016 teemanumero käsittelee kotoutumista eri näkökulmista ja sisältää Turun monikulttuurisen opetuksen parissa toimivien opettajiemme artikkeleita.

Irina Kollon keräämiä Lehtijuttuja vuosilta 1998-2016. (Huom! linkkien toimivuutta ei ole testattu).

Moped on monikulttuurisen pedagogiikan sivusto, joka on on ollut Opetushallituksen tukeman Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulun julkaisukanava. Sivusto on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa ja materiaaleja. Huom! Sivustoa ei enää päivitetä, joten mm. sivustolla olevat opettajien ohjeet eivät välttämättä ole enää ajantasalla ja sivustolta löytyvään tietoon tulee suhtautua kriittisesti.