Monikielisen oppilaan huomioiminen

OPH:n materiaali monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta: Monikielisyydestä ja koulukielen tukemisesta | Opetushallitus (oph.fi)

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa.

Monikielisen oppijan matkassa-verkkosivusto ja materiaali (Aalto, E., Mustonen, S., Järvenoja, M. & Saario, J. (2019). Monikielisen oppijan matkassa. Verkkosivusto opettajankoulutukseen.  Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitos. Saatavilla: https://monikielisenoppijanmatkassa.fi) tarjoaa näkökulmia siihen, millaista on monikielisen oppijan kouluarki ja miten opettajat voivat tukea jokaisen oppijan osallisuutta ja monikielistä identiteettiä koulussa. Materiaali antaa myös työkaluja oppijan kielitaidon arviointiin ja sen kehittymisen tukemiseen sekä mallintaa sitä, miten eri tiedonalojen sisältöjen oppimista voidaan syventää tukemalla oppijoiden monikielisiä kielellisiä taitoja.

Opetusta eriyttämällä jokainen oppilas saa onnistumisen kokemuksia ja mahdollisuuden oppia omien vahvuuksiensa mukaisesti. Eriyttämisen vinkkipankki: Onnistu eriyttämisessä -kirjan liitteet | PS-kustannus

Lukusilta-palveluun on koottu kattavasti tietoa lukemaan oppimisesta, lukivaikeudesta, monikielisyydestä sekä oman äidinkielen tukemisesta. Sivuston artikkelit on suunnattu vanhemmille, opettajille ja lasten lähiaikuisille, jotka kaipaavat tietoa ja tukea lapsen kielellisten taitojen ja lukutaidon tukemiseen. Videoilla monikieliset vanhemmat kertovat parhaita vinkkejään lapsen oman äidinkielen tukemiseen. Artikkelien ja videoiden lisäksi löydät sivustolta myös materiaaleja lukemisen kotiharjoitteluun, sekä vanhempainiltoja. Päivitettyyn sivustoon pääset tutustumaan osoitteessa: lukusilta.fi

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja.

Walter ry:n KYTKE-projektin materiaalipaketin sisältämät toiminnalliset harjoitukset ja tehtävät antavat opettajille työkaluja käsitellä syrjintä- ja monikulttuurisuusteemoja oppilaiden kanssa.

Helsingin kaupungin tuottamia materiaaleja, joita voi hyödyntää henkilöstön osaamisen kehittämistyössä:

Mediakasvatusseuran ja Suomi-Somalia Seuran Cawinaad-hankkeessa on yhteistyössä laadittu valeuutisten tunnistamista ja medialukutaitoa kehittävät kortit somalin kielellä. Kortit on Suomen Punaisen Ristin hankkeen tuella käännetty ja julkaistu myös suomeksi, viroksi, venäjäksi, englanniksi, arabiaksi ja soraniksi. Korteissa on ohjeita, miten voi tunnistaa valheellisia sisältöjä ja valeuutisia sekä kuinka voi testata oman medialukutaidon. Tutustu ja lataa monikieliset kortit täältä: Disinformaatio- ja medialukutaitokortit – Google Drive

Satu Taskisen väitöskirja (2017) maahanmuuttajaoppilaiden osallisuutta edistävistä luokkakäytänteistä