Ydinsisällöt oppimäärissä

Oppilaan tuen suunnitelmassa voidaan määritellä keskeisiä sisältöjä joihin keskitytään, kun tiedonalan kielitaito on vielä kehittymässä.

Esimerkki historian ja yhteiskuntaopin ydinsisällöistä ja malli niiden opiskeluun: Historian ja yhteiskuntaopin ydinsisältöjä 6.luokalle