Linkkejä

OPH:n julkaisema Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -esite (2019) on ladattavissa täältä

Tutustu Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän tukimateriaaleihin täältä

Tarkistuslista opettajille, joiden opetusryhmässä aloittaa uusi monikielinen oppilas: Kun opetusryhmääni tulee monikielinen oppilas ja Flerspråkig elev i undervisningsgruppen

Turun perusopetuksen ohje (2021) Oppilaan siirtyminen VALMOsta perusopetukseen

OneDrive-alustalla (Office365) on tehty erillinen S2-kansio, jossa on opetusmateriaaleja ja jonne jokainen S2-opettaja voi jakaa omia materiaalejaan. Lisätietoja yhdysopettajalta.

Sanapaja on palvelu, joka tukee opiskelua suomen kielellä. Sanapajaan kerätään valikoidusti eri oppiaineissa esiintyviä vaikeita sanoja ja käsitteitä, jotka on selitetty ja osin myös havainnollistettu. Sanoista on saatavilla käännöksiä usealla eri kielellä ja valikoima täydentyy koko ajan. Huom! Sanapajan ohjevideo löytyy apinan kravatin kysymysmerkistä.

Koti Suomessa -sivusto suomen tai ruotsin kielen opiskeluun

Suomi taskussa – ilmainen mobiilioppimisalusta maahanmuuttajille

Peruskoulu on parasta -hankkeen monikieliset videot: Neljä faktaa suomalaisesta peruskoulusta ja Kodin ja koulun yhteistyö. Videot on suunnattu huoltajille, jotka puhuvat tai ymmärtävät arabiaa, somaliaa, kurdia, venäjää ja englantia. Niiden lisäksi yksi versio on tehty selkosuomeksi. Youtuben soittolista löytyy täältä: https://youtube.com/playlist?list=PLNZfcYaWFhFgRuW9zSgIozomw0yt4WnkS

Huoltajille suunnatussa Peruskoulu on parasta -lehdessä kerrotaan haastattelujen ja keissiesimerkkien kautta, minkälaista opiskelu on suomalaisessa peruskoulussa. Puolet lehden sisällöstä on suomeksi, reilut 10 sivua ruotsiksi ja yksi aukeama per kieli arabiaksi, englanniksi, somaliksi, venäjäksi ja viroksi. Lehteä on saatavilla kouluista jase  on luettavissa myös sähköisenä versiona Issuu-sivujen kautta: https://issuu.com/turun_kasvatus_ja_opetustoimi/docs/peruskoulu_on_parasta_-_issuu

Oulun kaupungin tuottama S2-kirjallisuusdiplomi. S2-diplomille on omat suoritusohjeet, diplomivihkot ja kirjalista.

Oulun kaupungin suomen kielen oppimiseen tarkoitettuja materiaaleja

Opetusvideo ”Hyvinvointia rakentamassa: Suomen ja Virtasten vuosisata”. Videon voi katsoa selkosuomeksi sekä seitsemällä muulla kielellä, jotka ovat: arabia, englanti, farsi, kurdi (sorani), somali, thai ja venäjä. Opetusvideo valaisee suomalaisen yhteiskunnan kehittymistä ja avaa sen taustoja. Sen on tarkoitus auttaa maahanmuuttajaa hahmottamaan joitakin kriittisiä menestystekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen kehittymiseen perifeerisestä ja köyhästä agraaritaloudesta nykyiseksi moderniksi hyvinvointivaltioksi. Videossa kerrotaan Suomen historian keskeisimmistä vaiheista 1900-luvun alusta nykypäivään. Lisäksi siinä kuvataan muun muassa seuraavien asioiden kehittyminen Suomessa: yleinen oppivelvollisuus ja peruskoulu, yleinen äänioikeus, sukupuolten tasa-arvo sekä äitien ja lasten terveydenhoito. Aihepiiriä lähestytään kuvitteellisen Virtasen suvun kautta.

ActLib – Lasten ja nuorten monikielisyyteen kasvu ja sen vahvistaminen: Sivustolla on tarjolla materiaalia ja ideoita monikielisen ja -kulttuurisen pedagogiikan toteuttamiseen perusopetuksessa. Sivustolla on käytössä useita oppimiskokonaisuuksia eli kirja-arkkuja.

Tampereen seudun S2-opettajien yhdistyksen blogi, jossa käsitellään mm. S2-alan ilmiöitä, yhdistyksen tekemisiä ja muita kiinnostavia asioita.

Moped on monikulttuurisen pedagogiikan sivusto, joka on on ollut Opetushallituksen tukeman Monikulttuurisen opetuksen virtuaalikoulun julkaisukanava. Sivusto on suunnattu kouluikäisten lasten opettajille ja heidän vanhemmilleen. Mopedista löytyy monenlaista tietoa ja materiaaleja. Huom! Sivustoa ei enää päivitetä, joten mm. sivustolla olevat opettajien ohjeet eivät välttämättä ole enää ajantasalla ja sivustolta löytyvään tietoon tulee suhtautua kriittisesti.

 

Lisää linkkejä löytyy Ajankohtaista- sivulta kohdasta ”kaikille tarkoitut linkit”.