Ajankohtaista Turun lukioissa

Turun lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämästrategia

Turun lukioiden opiskelijat tutustuvat korkeakoulujen tarjoamiin jatko-opintomahdollisuuksiin lukio-opintojen aikana ja heillä on mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa. Opiskelijoille tarjotaan monipuolisia mahdollisuuksia kehittää työelämä- ja yrittäjyysosaamista yhdessä yritysten kanssa toteutettavilla opinnoilla. Opiskelijat saavat lukio-opintojen aikana hyvän käsityksen alueen korkeakoulujen tarjoamista jatko-opiskelumahdollisuuksista sekä paikallisen elinkeinoelämän tarjoamista ura- ja työllistymismahdollisuuksista.

Turun lukioiden rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen ja yritysten kanssa, jotta heidän tietämys työelämän tarpeista ja muutoksista sekä niiden vaikutuksista lukiolaisilta vaadittavaan osaamiseen vahvistuu.

Turun lukiokoulutuksen korkeakoulu- ja työelämästrategian tavoitteet

  • Tarjota kaikille lukiolaisille mahdollisuus suorittaa osa opinnoistaan yhteistyössä korkeakoulujen kanssa toteutettavilla opintojaksoilla osittain tai kokonaan, ja mahdollistaa opiskelijoille tutustuminen korkeakouluopintoihin.
  • Vahvistaa opiskelijoiden, opettajien, opinto-ohjaajien ja rehtoreiden tietämystä Turun seudun elinkeinoelämästä ja sen tarpeista sekä alueen tarjoamista jatko-opintomahdollisuuksista.
  • Vahvistaa opiskelijoiden työelämätaitoja ja yrittäjyysosaamista sekä edistää opiskelijoiden sijoittumista korkeakouluihin ja työelämään.