Kuvaaja: Mattus Alsi

Tervetuloa Turun klassilliseen lukioon

Turun klassillisen lukiossa koulutamme monipuolisia, jatkokoulutuskelpoisia ylioppilaita. Erityislukiona painotamme kulttuurin tuntemusta sekä tieteen ja taiteen avulla kasvamista. Tavoitteenamme on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja laaja-alaista osaamista. Opiskelija, jolla on hyvä itsetunto, arvostaa itseään ja muita sekä voi hyvin.

Turun klassillisessa lukiossa arvostamme aktiivista oppimista ja työntekoa sekä kannustavaa ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. Lukiomme toimintaa ohjaa yhteisöllisyys, toisista välittäminen ja vastuullisuus. Arvostamme luontevaa yleissivistystä ja kulttuuriarvoja, kommunikointia ja ihmisen kohtaamisen taitoa. Tuemme opiskelijoiden muuntautumis- ja valikointikykyä, jotka auttavat sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin. Koulutamme tavoitteellisia, yhteistyökykyisiä, analyyttiseen ajatteluun kykeneviä ja jatko-opintokelpoisia ylioppilaita ja otamme huomioon opiskelijoiden erityisosaamisen sekä annamme opiskelijoille eväitä omien kykyjensä toteuttamiseen, jotta he menestyisivät elämässään.

Olemme nykyaikainen lukio, jossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, taitavat opettajat, innostuneet opiskelijat ja myönteinen opiskeluilmapiiri. Ilmaisuun painottuva opetus, perinteet ja klassisen kulttuurin vaaliminen ovat osa jokapäiväistä toimintakulttuuriamme.

Turun klassillinen lukio sijaitsee Eskelinkadun ja Linnankadun kulmauksessa keskeisellä paikalla kaupunkia erinomaisten liikenneyhteyksien varrella.

Tule sinäkin osaksi Turun klassillista lukiota!