Oppiaineen kurssien suoritusjärjestys on mainittu opinto-oppaassa kurssien sisällöissä: pääsääntöisesti pakolliset kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja vasta sen jälkeen syventävät ja soveltavat. Ilmaisukursseja voi suorittaa pääsääntöisesti vapaassa järjestyksessä, mutta niissäkin on suosituksia järjestyksestä. Kurssin voi suorittaa
  1. osallistumalla opetukseen (kurssin tunneilla on oltava läsnä) ja kurssikokeisiin. Opiskelija on velvollinen selvittämään poissaolonsa.
  2. opiskelemalla kurssin itsenäisesti, jos se menee päällekkäin toisen kurssin kanssa. Hakemus kurssin suorittamisesta tehdään yhdessä opettajan kanssa ja toimitetaan allekirjoitettuna rehtorille.
  3. opiskelemalla toisessa oppilaitoksessa sellaisen kurssin, jota ei voi suorittaa omassa lukiossa. Niiden hyväksymisestä on etukäteen neuvoteltava ko. aineenopettajan ja rehtorin kanssa. Lisätietoja saa opinto-ohjaajilta.
  4. suorittamalla lukiokurssiksi rinnastettavan opintokokonaisuuden, esim. partiojohtajakoulutus, isoskoulutus, liikennekasvatus, EYP-toiminta, hygieniapassi, ensiapukurssi, jne. Lisätietoja saa rehtoreilta.
  5. verkko/etäopetuksena. Lisätietoja mm. Turun iltalukion sivuilta.

Lukio-opintojen valmistumisesta ja oikeudesta lukion päättötodistukseen ilmoitetaan Ylioppilastutkintolautakunnalle
– keväällä 5.5. mennessä
– syksyllä  4.11. mennessä.

Suoritusten arvosteluun ja muuhun selvitystyöhön koulussa varataan noin viikko. Kokeet ja muut suoritukset on tehtävä
– keväällä 27.4. mennessä
– syksyllä  27.10. mennessä.

Jos edellä annetut päivät osuvat viikonlopun tai ko. lukuvuoden vapaapäivän kohdalle, päivämäärä tarkoittaa aina edeltävää lukion työpäivää. Poikkeuksia esimerkiksi määräaikojen jälkeen jätetyistä suorituksista ei tehdä!

Määräaikoihin mennessä on kaikki muualla kuin omassa lukiossa meneillään olevat opinnot opiskelijan itsensä ilmoitettava todistettavasti (opintokirja tai todistus oppilaitokselta tms.) koulusihteerille.