TuOMO – Tutoriaalinen oppimisympäristö lyhyen matematiikan opiskeluun

Tukipalvelut ovat erittäin tärkeitä lukiolaisille, erityisesti sellaisissa aineissa, kuten lyhyt matematiikka, joista ei ole enää mahdollisuutta siirtyä porrasta alemmas. Myös erilaisten oppijoiden tapa oppia uusia asioita vaihtelee suuresti ja vaatii opettajilta entistä monipuolisempia työskentelytapoja.

Näihin haasteisiin tartuttiin syksyllä 2017 OPH:n rahoittamassa TuOMO-hankkeessa. Hankkeen avulla lähdettiin rakentamaan ympäristöä, jossa opiskelijoiden mahdollisuudet paranevat erilaisten oppimisympäristön myötä edistäen samalla kaikkea opiskelijan oppimista ja kohottaen itsevarmuutta. Hankkeessa hyödynnettävä oppimisanalytiikka (Turun yliopiston ViLLE-järjestelmä) tuo erittäin hyödyllisen lisän opettajalle seurata opiskelijoiden etenemistä ja taitotasoa. Se auttaa opettajaa kohdentamaan omaa resurssiaan oikeisiin asioihin ja opiskelijoihin, joilla näyttää oppimisanalytiikan tuottamien tilastojen mukaan olevan ongelmia. Toisaalta myös nopeasti eteneville opiskelijoilla saadaan oppimisanalytiikan tuottamien tilastojen avulla järkevää tekemistä.

Miten hanke on muuttanut opettajien opetusta ja oppilaiden/opiskelijoiden opiskelua?

Opettajat ovat ottaneet TuOMO:n käyttöönsä erittäin aktiivisesti. Erilaiset järjestelmän käyttömahdollisuudet ovat myös muuttaneet opetuksen rakennetta opiskelijakeskeisempään suuntaan. Muutoksen mahdollistaa materiaalin käyttäminen ennakkomateriaalina, harjoitusmateriaalina, kotitehtävinä tai vaikka eriyttävänä materiaalina. Tästä johtuen opettajan opiskelijalle oppitunnilla jäävä aika on lisääntynyt.

Opiskelijalle TuOMO on taas antanut mahdollisuuksia valmistautua oppitunteihin ennakkoon, kerrata asioita lukemattomia kertoja, edetä nopeammin, keskittyä tiettyihin kurssin asioihin paremmin ja pelimaailmasta tutusti hankkia itselleen palkintopokaaleja ja sitä myöten arvosanaa korottavia lisäpisteitä.

Miten hankkeessa kehitetty toiminta jatkuu?

TuOMO on jo jäänyt aktiiviseen käyttöön ja ViLLE-ympäristön ominaisuuksien mukaisesti jokainen TuOMOa käyttävä opettaja voi muokata materiaalista itselleen sopivan paketin ja lisätä tehtäviä muiden käytettäväksi. TuOMOsta tuli pysyvä malli Turun klassilliseen lukioon ja sitä kehitetään edelleen opetuksessa. Myös uusissa hankkeissa (TASE-hanke) TuOMOa ja sen toimintoja hyödynnetään ja jatkokehitetään toivottuun suuntaan,  mm. laajentamalla TuOMOa lähtötasotestiksi.