Turun klassillinen lukio järjestää latinan kursseja ainoana Turun lukioista.

Latinan opinnoissa hankitaan monipuolista yleissivistystä. Latinan taito tukee äidinkielen ja vieraiden kielten opiskelua ja avaa uusia näkökulmia myös muihin oppiaineisiin: matematiikkaan ja luonnontieteisiin, taito- ja taideaineisiin. Opinnoissa perehdytään myös antiikin historiaan, myytteihin ja tarinoihin sekä keskustellaan niiden vaikutuksesta nykykulttuuriin. Latinan parissa ollaan jatkuvalla aikamatkalla nykyisyydestä antiikkiin ja taas takaisin! Latinan opiskelu kehittää päättelytaitoa sekä innostaa etsimään, löytämään ja työstämään tietoa.

Lukiossamme voi opiskella latinaa jopa kymmenen kurssia. Lisäksi tarjolla on vanhan kreikan kurssi ja mahdollisuus opiskella vanhaa kreikkaa myös yhteistyökurssilla Turun yliopistossa.