Historiamme lyhyt oppimäärä

Turun klassillisen lukion juuret ovat niin kaukana historiassa, että lukiomme on Turun ja koko maakunnan vanhin suomenkielinen lukio. Syksyllä 2019 lukio täytti 140 vuotta.

Maamme sivistyksestä huolestuneiden yksityishenkilöiden toimeenpaneman keräyksen turvin perustettiin vuonna 1879 kaupunkimme ja koko maakuntamme ensimmäinen suomenkielinen ylioppilastutkintoon johtava oppikoulu, länsimaista klassillista kulttuuriperintöä ylläpitävä Turun suomalainen lyseo. Lukio aloitti vanhalla Seurahuoneella osoitteessa Linnankatu 12.

Uudeksi nimeksi tuli Turun suomalainen valtiolyseo (1883), kun yksityislyseoon lakattiin ottamasta uusia oppilaita. Yksityislyseon ja valtiolyseon sulauduttua yhdeksi oppikouluksi muodostui Turun suomalainen lyseo (1887). Lukio toimi konsuli Säven talossa osoitteessa Gezeliuksenkatu 2 vuodesta 1882 alkaen. Vuonna 1883 lukio muutti nykyiseen kiinteistöön Linnakadun reunaan entiseen kehruuhuoneeseen Spinhuusiin ja vuonna 1964 otettiin käyttöön olemassa oleva koulurakennus.

Kun reaaliosasto oli erotettu erilliseksi kouluksi, vastasi Turun suomalainen klassillinen lyseo (1903), myöhempi Turun klassillinen lyseo (1950), yksin perinteisestä tehtävästään. Oppilaitoksen historian ensimmäisten tyttöjen tultua kouluun muodostui Turun klassillinen yhteislyseo (1972).

Peruskoulujärjestelmän noudattama tapa nimittää koulu muun kuin tarkoitusperän mukaan pakotti Klassikonkin ottamaan nimet Eskelin koulu ja lukio (1976). Täyttäessään 100 vuotta oppilaitos sai takaisin sille kuuluvan nimen Turun klassikon lukio (1979). Yläasteesta puolestaan tuli Klassikon koulu (1985).

Suurten ikäluokkien tullessa kouluikään 1950-luvulla tarvittiin Turussakin lisää koulutilaa. Turun toisen yhteiskoulun kannatusyhdistys perustettiin 1958 ja koulu alkoi toimia ylioppilastutkintoon johtavana kouluna iltavuorossa Kupittaan yhteiskoulun tiloissa syksyllä 1959. Koulun nimi muutettiin Juhana Herttuan yhteiskouluksi, kun uusi koulutalo otettiin  käyttöön 1960. Yhteiskoulu jaettiin 1976 peruskoulun tullessa  Juhana Herttuan lukioksi ja kouluksi.

Lukuvuoden 2013 – 2014 alusta lähtien Linnankadulla on toiminut Turun klassillinen lukio, joka muodotui Turun klassikon lukion ja Juhana Herttuan lukion yhdistyessä. Kiinteistössä toimii myös Turun iltalukio.

Nykyään Turun klassillinen lukio on yksi Suomen kolmesta ilmaisutaidonlukiosta. Juhana Herttuan lukiossa vuodesta 1995 toiminut valtakunnallinen erityistehtävä siirtyi Turun klassilliseen lukion yhdistymisen yhteydessä. Vuonna 2017 viimeisimmässä erityistehtävähaussa Turun klassilliselle lukiolle myönnettiin jälleen valtakunnallinen erityistehtävä ilmaisutaitoon painottuvan opetuksen järjestämiseen. Perusteluissa todettiin osaltamme, että ”hakemuksesta välittyi vahva sitoutuminen erityistehtävään, yhteistyöverkostot ovat alueellisesti kattavat ja henkilöstö on sitoutunut, pätevä ja uutta etsivä.”