Turun klassillinen lukio sijaitsee Eskelinkadun ja Linnankadun kulmauksessa keskeisellä paikalla kaupunkia. Taideviestintä, perinteet ja klassisen kulttuurin vaaliminen ovat osa jokapäiväistä toimintakulttuuriamme.  Olemme aikaa seuraava lukio, jossa on laaja ja monipuolinen kurssitarjonta, taitavat opettajat, innostuneet opiskelijat ja myönteinen opiskeluilmapiiri.

Tehtävänämme on kouluttaa monipuolisesti sivistyneitä ylioppilaita, jotka saavat hyvät valmiudet jatko-opintoihin ja tulevaisuuteen. Erityislukiona painotamme kulttuurin tuntemusta sekä tieteen ja taiteen avulla kasvamista, jotka ovat oppimisen kohteita ja elämänhallinnan välineitä. Turun klassillisessa lukiossa tavoitteenamme on vahvistaa opiskelijan itsetuntoa ja laaja-alaista osaamista. Opiskelija, jolla on hyvä itsetunto, arvostaa itseään ja muita sekä voi hyvin.

Turun klassillisessa lukiossa arvostetaan laaja-alaisesti yleissivistystä ja kulttuuriarvoja. Koulutamme tavoitteellisia, yhteistyökykyisiä, analyyttiseen ajatteluun kykeneviä ja jatko-opintokelpoisia ylioppilaita. Otamme huomioon opiskelijoiden erityisosaamisen ja annamme opiskelijoille eväitä omien kykyjensä toteuttamiseen, jotta he menestyisivät elämässään.

Arvostamme myös aktiivista oppimista ja työntekoa sekä kannustavaa ja myönteistä opiskeluilmapiiriä. Lukiomme toimintaa ohjaa yhteisöllisyys, toisista välittäminen ja vastuullisuus. Arvostamme luontevaa kommunikointia ja ihmisen kohtaamisen taitoa. Tuemme opiskelijoiden muuntautumis- ja valikointikykyä, jotka auttavat sopeutumaan tulevaisuuden haasteisiin.

Turun klassillisen lukion Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma