Perusasteen päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvosta saat max 10p. (esim. keskiarvo 8,7 =8,7p.). Etukäteistehtävästä voi saada max 4p, pääsykokeesta max 5p ja lisäksi voi saada yhden (1p) harkinnanvaraisen pisteen etukäteistehtävän tai pääsykokeen erityisistä ansioista. Yhteispistemäärä on siis maksimissaan 20p.

Etukäteistehtävän arvioinnissa kiinnitetään huomiota motivoituneisuuteen, aktiivisuuteen, pohdintaan sekä selkeään ja persoonalliseen esitystapaan.