Liikkuva toinen aste -projekti on jatkoa perusopetuksen Liikkuva koulu -toiminnalle, joka oli yksi hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeista. Turun liikkuva toinen aste -projekti pyrkii kehittämään ratkaisuja toisen asteen opiskelijoiden liikunnallisen elämäntavan lisäämiseksi.

Projektin tavoitteena on toisen asteen opiskelijoiden fyysisen aktiivisuuden lisääminen sekä fyysistä aktiivisuutta lisäävien opetusmenetelmien, oppimisympäristöjen ja opiskeluyhteisöjen kehittäminen. Projektissa osallistetaan opiskelijat sekä opetus- ja ohjaushenkilöstö kehittämään yhdessä koulutalojen toimintakulttuuria fyysisesti aktiivisemmaksi. Lisäksi projektissa pyritään lisäämään opiskelijoiden mahdollisuuksia harrastaa liikuntaa opiskelupäivän päätteeksi niin koulutaloilla kuin muissakin liikuntatiloissa. Projektin tuloksena Turun toisen asteen oppilaitoksiin syntyy uusi, liikunnallisempi toimintakulttuuri, joka vahvistaa opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.

Turun klassillisessa lukiossa hankkeen puitteissa on tehty jo muutamia hankintoja, mm. pöytäfutispöytiä, pingispöytä, spinningpyöriä ja soutulaitteita. Lisäksi on käynnistetty liikuntatutortoimintaa ja aloitettu liikunta- ja pukuhuonetilojen uusien käyttömahdollisuuksien kartoitus.