Ylläpidämme alumnitoimintaa mm. järjestämällä alumnipäiviä, joiden esiintyjät ovat valmistuneet joko Turun klassillisesta lyseosta, Eskelin lukiosta, Turun klassikon lukiosta, Juhana Herttuan lukiosta tai Turun klassillisesta lukiosta. Alumneja varten Facebookiin on perustettu oma ryhmänsä, Turun klassillisen lukion alumnit, johon toivomme mahdollisimman monen meiltä valmistuneen liittyvän. Sivustolta löytyy myös lyhyt kysely, jolla kartoitetaan alumnien sijoittumista lukion jälkeen sekä toiveita ja halukkuutta osallistua alumnitoimintaan. Ryhmään ovat meiltä valmistuneiden lisäksi tervetulleita sekä entiset, että nykyiset opettajat ja henkilökunta.

Tulevista tapahtumista ja alumnipäivistä tiedotetaan sekä kyseisessä Facebook-ryhmässä että koulun kotisivuilla.

 

Turun Klassikot ry (linkki www-sivulle)

Koulun alumnitoiminnalla on pitkät perinteet. Jo vuonna 1963 perustettiin ”Turun Klassikot ry” nimekseen ottanut yhdistys, jonka tarkoituksena tuolloisten sääntöjensä mukaan oli ”tukea aatteellisesti ja taloudellisesti Turun Klassillista lyseota ja sen oppilaita sekä toimia sen entisten oppilaiden toveripiirinä”.

Yhdistys toimii aktiivisesti edelleen vaalien Turun klassillisen lyseon perinteitä sekä tukien sen toimintaa jatkavia oppilaitoksia ja niiden oppilaita niin aatteellisesti kuin taloudellisestikin, ylläpitäen ja syventäen oppilaitosten entisten oppilaiden yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä edistäen erityisesti klassisten kielten opiskelua ja antiikin kulttuurin harrastusta.

Turun Klassikot ry:n jäseniksi ovat tervetulleita entiset oppilaat, entiset ja nykyiset opettajat sekä muutkin yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet henkilöt.