Ylläpidämme alumnitoimintaa mm. järjestämällä alumnipäiviä, joiden esiintyjät ovat valmistuneet joko Turun klassillisesta lyseosta, Eskelin lukiosta, Turun klassikon lukiosta, Juhana Herttuan lukiosta tai Turun klassillisesta lukiosta. Alumneja varten Facebookiin on perustettu oma ryhmänsä, Turun klassillisen lukion alumnit, johon toivomme mahdollisimman monen meiltä valmistuneen liittyvän. Sivustolta löytyy myös lyhyt kysely, jolla kartoitetaan alumnien sijoittumista lukion jälkeen sekä toiveita ja halukkuutta osallistua alumnitoimintaan. Ryhmään ovat meiltä valmistuneiden lisäksi tervetulleita sekä entiset, että nykyiset opettajat ja henkilökunta.

Tulevista tapahtumista ja alumnipäivistä tiedotetaan sekä kyseisessä Facebook-ryhmässä että koulun kotisivuilla.