Ilmaisulinjan opinnoiksi voit lukea myös musiikin koulukohtaisia opintojaksoja. Opintojaksoja on kuorosta ja bändistä aina erilaisiin musiikkiprojekteihin.

Tänä lukuvuonna tarjoamme seuraavia musiikin koulukohtaisia opintojaksoja.

MU Kuoro ja yhteismusisointi

Opintojakso on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille opiskelijoille vuositasosta riippumatta ja se järjestetään hajautetusti.  Opintojaksolla kehitetään monipuolisesti omaa äänenkäyttöä osana ryhmää. Tavoitteena on tuoda ohjelmaa koulun tapahtumiin ja kehittää opiskelijaa esiintyjänä.

MU Bändi

Opintojakso on tarkoitettu kaikille bändissä soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille musikanteille vuositasosta riippumatta ja se järjestetään hajautetusti. Opintojaksolla syvennetään omia soittotaitoja jaopetellaan toimimaan osana bändiä. Opintojakson tavoitteena on tuoda ohjelmaa koulun tapahtumiin ja kehittää opiskelijaa esiintyjänä.

MU07 Kuule ja ymmärrä musiikkia

Tavoitteena on oppia analysoimaan kuulemaansa sekä ymmärtämään musiikin eri tyylilajien moniulotteisuutta.

MU08 Luova musiikki

Tavoitteena on syventää musiikillista ilmaisua prosessissa, jossa opiskelija soveltaa ja kehittää ilmaisullista osaamistaan omista lähtökohdistaan käsin ja löytää omat vahvuutensa. Keskeistä on opiskelijan oma oppimisprosessi, muiden huomioonottaminen ja rohkeus toimia ryhmässä.

MULD06 Musiikin lukiodiplomi

Tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Opintojakson keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.