Ilmaisulinjan opinnoiksi voit lukea myös musiikin koulukohtaisia kursseja. Kursseja on kuorosta ja bändistä aina erilaisiin musiikkiprojekteihin.

Tänä lukuvuonna tarjoamme seuraavia musiikin koulukohtaisia kursseja.

MU05 Kuoro

Kurssi on tarkoitettu kaikille laulamisesta kiinnostuneille opiskelijoille vuositasosta riippumatta. Kurssi järjestetään hajautetusti. Kurssilla yksi- ja moniäänisiä lauluja opiskelijoiden toiveiden mukaan, myös lukion juhliin.

MU06 Bändi

Kurssi on tarkoitettu kaikille bändissä soittamisesta ja laulamisesta kiinnostuneille musikanteille.

MU07 Näyttämömusiikki

Sisältö tarkentuu myöhemmin.

MU08 Musiikkiprojekti 1

Esiintymiset koulussa, suoritukset muissa oppilaitoksissa tai toisissa lukioissa.

MU09 Musiikkiprojekti 2

Kuten MU08.

MU10 Musiikkiprojekti 3

Kuten MU08.

MULD06 Musiikin lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa lukioaikanaan näytön musiikillisesta erityisosaamisestaan ja erityisestä harrastuneisuudestaan musiikissa. Opiskelija osoittaa musiikillista osaamistaan ja harrastuneisuuttaan valmistamalla musiikin taidollista ja tiedollista hallintaa osoittavan projektin tai kokoamalla näytesalkun lukioaikaisista musiikkiopinnoistaan ja toiminnastaan. Musiikin lukiodiplomin voi toteuttaa joko yksin tai ryhmän jäsenenä. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat musiikin lukiodiplomin erilaisiin toteutustapoihin ja osa-alueisiin. Musiikin lukiodiplomi muodostuu neljästä osasta, jotka ovat opiskelijan musiikillinen omaelämäkerta, musiikkiprojekti tai musiikillinen näytesalkku, yhteenveto ja arvioitsijoiden lausunto.