Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa, syyskuussa ja toukokuussa.

Ryhmään koordinoi apulaisrehtori ja siihen kuuluu hänen lisäkseen opettajajäsen, opinto-ohjaajat, 2 opiskelijajäsentä, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, opintopsykologi, erityisopettaja, ja huoltajajäseniä, joita toivomme ryhmään lisää.

Mikäli koet voivasi osallistua kokouksiimme kahdesti vuodessa, niin ilmoita halukkuudestasi sähköpostitse apulaisrehtorille osoitteeseen seppo.pukonen@turku.fi.