Oppilaitoskohtaisen opiskeluhuoltoryhmän tehtävänä on vastata oppilaitoksen opiskeluhuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista. Ryhmän keskeinen tehtävä on oppilaitosyhteisön terveellisyyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa, syyskuussa ja toukokuussa.

Ryhmään koordinoi apulaisrehtori ja siihen kuuluu hänen lisäkseen opettajajäsen, opinto-ohjaajat, 2 opiskelijajäsentä, koululääkäri, kouluterveydenhoitaja, kuraattori, opintopsykologi, erityisopettaja ja huoltajajäseniä, joita toivomme ryhmään lisää.

Mikäli olet kiinnostunut huoltajajäsenyydestä, ota yhteyttä apulaisrehtoriin: taru.salakka@edu.turku.fi.