Ilmaisulinjan opinnoiksi voit lukea myös kuvataiteen koulukohtaisia kursseja. Kursseja on nykytaiteesta oman näyttelyn toteutukseen.

Tänä lukuvuonna tarjoamme seuraavia kuvataiteen kursseja.

KU05 Nykytaiteen työpaja

Tutustutaan nykytaiteeseen ja sen taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja erilaisiin taidekäsityksiin. Tutustutaan visuaalisiin alakulttuureihin ja nykytaiteen ja kulttuurien väliseen vuorovaikutukseen. Kurssilla voidaan toteuttaa taiteiden välisiä projekteja koulussa tai koulun ulkopuolella, mutta kuitenkin opiskelija toteuttaa oman taiteellisen produktion. Tutustutaan visuaalisiin ammatteihin ja taidealan organisaatioihin yhteiskunnassa.

KU06 PiMa -kurssi

 Kurssilla käydään läpi yleisimmät piirustus- ja maalaustekniikat, sekatekniikat, sommittelu, väri, muoto ja tila taideteoksessa ja  kolmiulotteisuus.

KU07 Mun taide -kurssi

Opiskelija tekee sarjan teoksia valitsemillaan tekniikoilla yksin tai ryhmässä. Oppilas tai ryhmä hankkii näyttelytilan (opettajan avustuksella), kokoaa ja pystyttää näyttelyn, suunnittelee ja toteuttaa näyttelykutsut, -luettelot ja muut näyttelyyn tarvittavat asiat.

KULD2 Kuvataiteen lukiodiplomi

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija antaa erityisen näytön lukioaikaisesta osaamisestaan ja harrastuneisuudestaan kuvataiteessa. Kuvataiteen lukiodiplomin tavoitteena on, että opiskelija osoittaa kuvataiteen ja muun visuaalisen kulttuurin laaja-alaista osaamistaan tuottamalla, tulkitsemalla ja arvottamalla monipuolisesti erilaisia kuvia. Kurssin keskeiset sisällöt perustuvat opiskelijan lukiodiplomille asettamiin tavoitteisiin sekä hänen valitsemaansa tehtävään, näkökulmaan ja toteutustapaan. Kuvataiteen lukiodiplomi muodostuu teoksesta sekä työskentelyprosessia, itsearviointia ja kuvataiteen tuntemusta kuvaavasta portfoliosta.