Hankkeen loppututoksena saatiin tuotettua matematiikan lähtötasotesti toisen asteen opinnot aloittaville. Testi nimettiin Origoksi. Origo on ammatillisen koulutuksen, lukiokoulutuksen ja Turun yliopiston yhteistyönä peruskoulun matematiikan osaamisen tasoa mittaava lähtötasotesti, joka voidaan toteuttaa sekä ammatillisen koulutuksen että lukiokoulutuksen aloittaville. Testin avulla voidaan a) ohjata opiskelijat tehokkaammin heidän osaamistaan vastaamiin opintoihin ja/tai b) tarjota opiskelijoille heidän tarvitsemaansa tukea, ohjausta tai lisäopintoja oman tavoitteen saavuttamiseksi.

Tavoitteena on, että analytiikan avulla voidaan tarkemmin kohdentaa opiskelijakohtaisesti opintojen aikainen tuki ja ohjaus entistä tehokkaammin. Origo ohjaa itseään opiskelijoiden vastausten perusteella, eikä sen käyttö vaadi opiskelijoilta mitään erityistä tietoteknista osaamista. Origo ei myöskään työllistä opettajia, sillä siitä ei kerry opettajalle mitään korjattavaa. Sen sijaan Origo tarjoaa opettajalle välittömän palautteen informatiivisia testituloksista.

Origon saa käyttöön, kunhan opettajalla on ViLLE-tunnukset, jotka saa käymällä osallistumalla ViLLE-koulutukseen. Lisätietoja koulutuksista tästä.

Origoon voit tutusta vaikkapa siitä julkaistun mainosvideon kautta! Sitten vaan ViLLE-koulutukseen ja testi käyttöön heti ensi syksynä aloittaville toisen asteen opiskelijoille!