Hankkeen tavoitteena on kehittää lukio-opiskelijoiden, lukioiden opetus- ja ohjaushenkilöstön sekä johdon, yritysten ja korkeakoulujen yhteistyönä luoda pysyviä lukioiden työelämäkumppanuusverkostoja ja rakentaa uudenlaisia työelämälähtöisiä oppimisympäristöjä ja yhteistyömalleja.

Hanke edistää lukio-opintonsa päättäneiden sujuvia siirtymiä jatko-opintoihin ja työelämään, ja sen tulokset levitetään valtakunnalliseen käyttöön. Hanke toteutetaan Turun, Vaasan ja Porin kaupungin lukioiden, Turun ammattikorkeakoulun ja Turun yliopiston kumppanuusverkostossa.

Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaikki lukioiden opiskelijat ja lukioiden opetus-, ohjaus- ja johtohenkilöstö.