Lukiossa opiskelija vastaa itse opiskelustaan ja sen etenemisestä. Ongelmia ei kuitenkaan tarvitse kantaa yksin vaan asiasta kannattaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa keskustella ryhmänohjaajan, opinto-ohjaajan, terveydenhoitajan, kuraattorin, opintopsykologin, erityisopettajan tai rehtoreiden kanssa.

Lukion opiskelijahuollon tarkoituksena on luoda turvallinen ja terve opiskeluympäristö sekä edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opintojen sujuvaa etenemistä. Tavoitteena on puuttua opiskelijoiden opiskeluvaikeuksiin, poissaoloihin ja muihin opintoja hankaloittaviin ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Ennaltaehkäisevään opiskelijahuoltotyöhön osallistuvat kaikki opiskeluyhteisössä työskentelevät ja sitä koordinoi lukion opiskelijahuoltoryhmä. Turun klassillisen lukion opiskelijahuoltoryhmään kuuluvat lukion apulaisrehtori, opinto-ohjaajat, terveydenhoitaja, kuraattori, opintopsykologi, erityisopettaja sekä opettaja-, opiskelija- ja huoltajajäsen. Lisää tietoa löydät mm. Turun kaupungin opiskeluhuollon käsikirjasta.

Yksittäisen opiskelijan asioita käsitellään pedagogisen tuen kokouksessa, johon opiskelija itse ja hänen huoltajansa on kutsuttu.