Wilmameddelande från smittskyddsmyndigheterna till hemmen och personalen

Meddelande om rekommendationer angående coronavirustest och nya anvisningar om sjukfrånvaro

Till kännedom för vårdnadshavare, elever och personal

Åbos småbarnspedagogik, skolor och läroinrättningar har fått nya anvisningar angående luftvägsinfektioner hos barn och unga samt om smittspårningen av coronavirusfall. Ändringar i anvisningarna gäller bland annat när man ska söka sig till coronavirustest, samt när man kan gå till skola eller dagis igen efter en luftvägsinfektion. De nya anvisningarna gäller från och med den 21 september 2021.

För barn och unga som är 12 år eller äldre som uppvisar symtom på en infektion gäller fortfarande rådet att utan större dröjsmål söka sig till ett coronavirustest om barnet/den unga

 • inte har fått coronavaccinet eller endast fått den första dosen,
 • har haft covid-19 för mer än sex månader sedan,
 • har exponerats för viruset och uppvisar symtom oberoende av vaccination.
 • Testet kan även rekommenderas av individuella, medicinska skäl.

Testning av barn under 12 år rekommenderas om

 • ett barn under 12 år har exponerats för coronaviruset och har symtom,
 • familjemedlemmar över 16 år är ovaccinerade,
 • enligt den behandlande läkarens avgörande,
 • barnet eller en familjemedlem på grund av en allvarlig primärsjukdom eller behandling av sjukdom har ett kraftigt nedsatt immunförsvar.

Coronavirusprov behöver inte tas av ett barn/en ung, som har haft en covid-19-infektion för mindre än sex månader sedan.

När får man gå på dagis eller till skolan igen efter en luftvägsinfektion?

Det är ytterst viktigt att stanna hemma om man insjuknar i en luftvägsinfektion. En insjuknad är som smittsammast under de första dagarna av sjukdomen, även om symtomen är lindriga. Ett barn som har haft en lindrig luftvägsinfektion kan gå till skolan eller daghemmet när hen är pigg, har varit feberfri i minst ett dygn, inte har slemhosta eller andnöd på grund av en akut infektion. Barn som har lindriga kvarvarande symtom som till exempel nästäppa/lindrig snuva och/eller torrhosta, kan gå till skola eller dagis. När barnet igen går till skola eller dagis efter en luftvägsinfektion, ska hen orka med den normala verksamheten. Praxis är den samma som före coronapandemin.

Om barnet diagnostiseras med en coronavirusinfektion, kommer barnet att sättas i isolering enligt lagen om smittsamma sjukdomar. Under isoleringen får barnet inte gå till skola eller dagis.

Om barnet har lämnat ett coronavirusprov är det skäl att vänta på testresultatet före man går till dagis eller skola igen. För närvarande kommer man snabbt till provtagningen. Mera information finns i länken nedan.

Anvisningar och kontaktuppgifter för elever, studerande och vårdnadshavare: https://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogiken-och-skolorna-nya-anvisningar-om-coronatesting-och-smittsparning

Mera information

 • Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15)
 • Skolhälsovården i grundskolornas coronarådgivning, tfn 02 266 2012 (vardagar kl. 8–11)
 • Studerande på andra stadiet får råd och hjälp med coronafrågor av studerandehälsovårdens samlade rådgivnings- och tidsbokningstjänst, tfn 02 266 1570, öppen måndagar–torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–13.
 • fi/sv/corona
 • fi/sv/coronavaccinationer
 • Coronainfo på olika språk: fi/sv/invandrare-corona

Med vänliga hälsningar

Jutta Peltoniemi
Överläkare, ansvarig smittskyddsläkare

 

Till kännedom för vårdnadshavare, elever och personal

I fortsättningen skickar Åbo stads skolor och daghem inte ut meddelanden till alla vårdnadshavare om coronavirussmitta och exponeringar i enheterna. Endast de berörda kommer att informeras.

Enhetschefen avgör från fall till fall om omfattningen av enhetens kommunikation. Även i fortsättningen kommer man att informera till exempel i sådana fall, där man inte kunnat nå alla exponerade, om exponering skett i exceptionellt stor omfattning samt om barnet/den unga hör till gruppen som har liten risk för exponering. Utsatta, som försätts i karantän och där risken för exponering är hög, informeras närmare av smittskyddsmyndigheterna.

Vårdnadshavarna får information om eventuell smitta i regel på vardagarna under normal arbetstid, men undantag görs för fall med exceptionella epidemikluster.

Åbos daghem, skolor och läroinrättningar iakttar fortfarande effektiverad hygienpraxis.

Anvisningar och kontaktuppgifter för vårdnadshavare: https://www.turku.fi/sv/smabarnspedagogiken-och-skolorna-nya-anvisningar-om-coronatesting-och-smittsparning

 Mera information

 • Åbo stads coronarådgivning, tfn 02 266 2714 (vardagar kl. 8–15)
 • Studerande på andra stadiet får råd och hjälp med coronafrågor av studerandehälsovårdens samlade rådgivnings- och tidsbokningstjänst, tfn 02 266 1570, öppen måndagar–torsdagar kl. 8–15 och fredagar kl. 8–13.
 • fi/sv/corona
 • fi/sv/coronavaccinationer
 • Coronainfo på olika språk: fi/sv/invandrare-corona

Med vänlig hälsning,

Kai Heino
rektor
050-4323612, kai.heino@turku.fi