Ilmaisun tavoitteet

Erityislinjan tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu kehittyy monipuolisesti ja hänen viestintävalmiutensa harjaantuvat. Tärkeää on taiteen avulla kasvaminen. Teatterin ja median opiskeleminen edellyttää opiskelijoilta aktiivista osallistumista oppimisprosessiin ja halua pistää oma persoonansa peliin oppiakseen uusia tietoja ja taitoja. Ilmaisun opintojaksoilla korostuvat ryhmässä toimimisen taidot kuten osallistuvuus, huomaavaisuus ja suvaitsevaisuus. Myös nämä taidot ja positiivinen asenne opiskeltavaan aiheeseen vaikuttavat opiskelijan suorituksen arviointiin. Erityislinjan opiskelijoiden on hyvin tärkeää kerätä kaikilla ilmaisuviestinnän opintojaksoilla oppimiaan asioita omaan portfolioonsa.

Kuvaaja: Ipek Kairinen Kuvaaja: Anastasija Lapina Kuvaaja: Ilona Raitis