Hyvä huoltaja!

Nuoresi opiskelee Turun vanhimmassa suomenkielisessä lukiossa. Lukiomme tarjoaa hänelle tasokasta opetusta sekä perusaineissa että teatteri- ja mediailmaisussa. Pidämme hänestä huolta tukemalla opintojen etenemistä ja aikuiseksi kasvamista. Tämä onnistuu parhaiten yhteistyössä kotien kanssa.

Opettajien ja muun henkilökunnan yhteystiedot löydät Yhteystiedot-kohdasta. Yhteyden heihin saat helpoiten Wilma-järjestelmän viesteillä. Kaikille huoltajille jaetaan Wilma-tunnukset ensimmäisenä lukuvuonna, ja ne ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta.

Huoltaja selvittää Wilman kautta kaikki alaikäisen opiskelijan poissaolot.