Erityisopintojaksojen opiskelijat saavat opiskella teatterin ja median perus- ja jatko-opintojaksoja. Opintojaksoja tarjotaan vuodesta riippuen 35-40. Erityislinjan oppimäärä on 12 soveltavaa opintojaksoa, jotka jakautuvat teatterin ja median perusopintojaksoihin ja näiden yhteisiin jatko-opintojaksoihin. Koko oppimäärän suorittaneet opiskelijat voivat jättää opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan (8) pakollista opintojaksoa, mitä ei kuitenkaan suositella laajan yleissivistyksen ja YO-tutkinnossa onnistumisen saavuttamiseksi. Kirjoitettavissa aineissa on kuitenkin kaikkien pakollisten opintojaksojen oltava suoritettuina. Erillisestä anomuksesta koordinaattori voi myöntää opiskelijalle luvan ylittää 12 erityisopintojakson määrä. Luvan saamiseen vaikuttavat opiskelijan edistyminen lukio-opinnoissaan ja ryhmien opiskelijamäärä.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu ja viestintävalmiudet kehittyvät. Taiteen avulla kasvaminen on myös tärkeää. Opintojen lopuksi opiskelijamme haluavat yleensä näyttää osaamisensa taideaineissa lukiodiplomityöllä.

Lukiodiplomit

Lukiossamme voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, teatterin, median, tanssin ja liikunnan lukiodiplomin. Teatterin ja tanssin lukiodiplomin suoritus edellyttää vähintään kolmea, median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin vähintään neljää pohjaopintojaksoa. Jotta opiskelijalla olisi tarpeeksi osaamista jota näyttää lukiodiplomityössä, hänen kannattaa käydä mahdollisimman paljon koulun tarjoamia opintojaksoja ko. aineessa.

Job shadowing

Lukuvuonna 2020-2021 alkoi uusi mahdollisuus tutustua teatteri- ja media-alan ammattilaisiin. Uudistimme perinteisen opiskelijoiden työharjoittelun muuttamalla täydellisesti sen konseptin. Ei enää töiden keksimistä opiskelijoille eikä siitä koituvaa harmia ja ylimääräistä työtä yritykselle. Uudessa formaatissa kummiyritys ottaa vastaan varjostamaan tulevan opiskelijamme. Ajatuksena on se, että varjostamalla opiskelija saa mahdollisimman paljon tietoa ammatista ja urapolusta varjostamaltaan henkilöltä. Päämääränä olisi, että nuori käyttäisi tästä saadun tieto-taidon oman lukiodiplominsa teossa. Lisätietoa varjostamisesta voi kysellä mediaopettaja Mattus Alsilta.