Erityiskurssien opiskelijat saavat opiskella teatterin ja median perus- ja jatkokursseja. Kursseja tarjotaan vuodesta riippuen 35-40. Erityislinjan oppimäärä on 12 soveltavaa kurssia, jotka jakautuvat teatterin ja median peruskursseihin ja näiden yhteisiin jatkokursseihin. Koko oppimäärän suorittaneet opiskelijat voivat jättää opiskeluohjelmastaan pois kahdeksan (8) pakollista kurssia, mitä ei kuitenkaan suositella laajan yleissivistyksen ja YO-tutkinnossa onnistumisen saavuttamiseksi. Kirjoitettavissa aineissa on kuitenkin kaikkien pakollisten kurssien oltava suoritettuina. Erillisestä anomuksesta koordinaattori voi myöntää opiskelijalle luvan ylittää 12 erityiskurssin määrä. Luvan saamiseen vaikuttavat opiskelijan edistyminen lukio-opinnoissaan ja ryhmien opiskelijamäärä.

Opintojen tavoitteena on, että opiskelijan ilmaisu ja viestintävalmiudet kehittyvät. Taiteen avulla kasvaminen on myös tärkeää. Opintojen lopuksi opiskelijamme haluavat yleensä näyttää osaamisensa taideaineissa lukiodiplomityöllä.

Lukiodiplomit

Lukiossamme voi suorittaa kuvataiteen, musiikin, teatterin, median, tanssin ja liikunnan lukiodiplomin. Teatterin ja tanssin lukiodiplomin suoritus edellyttää vähintään kolmea, median, kuvataiteen, musiikin ja liikunnan lukiodiplomin vähintään neljää pohjakurssia. Jotta opiskelijalla olisi tarpeeksi osaamista jota näyttää lukiodiplomityössä, hänen kannattaa käydä mahdollisimman paljon koulun tarjoamia kursseja ko. aineessa.