Undervisning på distans fortsätter t o m den 11 april 2021

Högstadierna fortsätter med undervisning på distans till och med den 11 april 2021, med undantag för den förberedande undervisningen och det särskilda stödets smågrupper, som fortsätter med skolgång på plats.