Vänelevsverksamhet

Elever i årskurs 8 ansöker om att få bli vänelever för följande läsår. Vänelevernas främsta uppgifter är att stöda de nya sjuorna samt att hjälpa dem att lära känna skolan och varandra. Väneleverna utbildas under åttans vår och på hösten då de inleder sin vänelevsverksamhet.

De handledande lärarna är    .