Vänelevsverksamhet

Elever i årskurs 8 ansöker om att få bli vänelever för följande läsår. Vänelevernas främsta uppgifter är att stöda de nya sjuorna samt att hjälpa dem att lära känna skolan och varandra. Väneleverna utbildas under åttans vår och på hösten då de inleder sin vänelevsverksamhet. Under läsåret arrangerar väneleverna program som strävar till att stärka klass- och skoltrivseln.

Vänelevsverksamhetens handledande lärare är Eva Vikström och Jonas Högnäs.