Vänelevsverksamhet

Elever i åk 8 får ansöka om att bli vänelever för följande läsår. Varje 7:a har tre-fyra vänelever vars främsta uppgift är att finnas till som ett stöd för sjuorna samt hjälpa dem att lära känna skolan och varandra. Väneleverna utbildas under 8:ans vårtermin. Handledare för väneleverna är  Nina Miettinen och Susanne Nygård.