Kontaktuppgifter

Postadress:  Sirkkalagatan 39, 20700 Åbo

E-post adress:
förnamn.efternamn@edu.turku.fi

Rektor: Christer Karlsson 050-432 36 62
e-post: christer.karlsson<at>edu.turku.fi

Biträdande rektor: Benjamin Kroksjö 044-907 52 50
e-post: benjamin.kroksjo<at>edu.turku.fi

Biträdande rektor smågrupperna i åk 1-9: 
Johanna Lindfors  040-137 15 85
e-post: johanna.lindfors<at>edu.turku.fi

Kansli / skolsekreterare:
Emma Othman 040-636 17 09
e-post: emma.othman<at>edu.turku.fi

Gymnastiklärare:
Eija Matturi-Aurén 044-907 46 99
Jörgen Lindblom 044-907 42 01
Jukka Laakso 044-907 31 22
Emelie Rancken 044-907 53 15

Elevhandledare:
Kim Johansson 044-907 46 98
Alina Holmström 044-907 53 11

Speciallärare:
Lena Hannus-Suksi 040-171 62 84
Jessica Nurmi 044-907 52 40
Erika Ahlgren 040-171 62 81
Matias Löfman  044-907 53 31
Jenny Bengtfolks 040-6679176

Emil Gullblom 044-907 53 16
Joan Keihäs 044-907 53 19
Saarikallio Aina

Kurator:
Frida Wecksten, 040-357 68 11
e-post: frida.wecksten@varha.fi
(måndag, tisdag, torsdag och fredag)

Skolpsykolog: Linda Kuhlberg 040-523 14 15 (måndag, tisdag, torsdag och fredag)
Sossens smågrupper: Nilla Frankenhaeuser-Henry, 040-357 78 23 (varannan torsdag)

Hälsovård: Maria Lindblom 040-809 73 03

Psykiatrisk sjukskötare: Auri Kiiski (torsdagar)

Fastighetsskötare:  044-907 25 72

Köket / matsalen: 040-672 44 40

 

Faktureringsadress för webb fakturor:
Åbo stad
Bildningssektorn / S:t Olofsskolan
FO-nummer: 0204819-8
Nätfaktureringsadress: 00370204819800100
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029