Kontaktuppgifter

Postadress:  Sirkkalagatan 39, 20700 Åbo

E-post adress:
förnamn.efternamn@edu.turku.fi

Rektor: Christer Karlsson 050-432 36 62
e-post: christer.karlsson<at>edu.turku.fi

Vicerektor: Crister Mannila

Kansli / skolsekreterare:
040-636 17 09  Emma Othman
e-post: emma.othman<at>edu.turku.fi

Gymnastiklärare:
Eija Matturi-Aurén 044-907 46 99
Jörgen Lindblom 044-907 42 01
Jukka Laakso 044-907 31 22

Elevhandledare:
Kim Johansson 044-907 46 98
Rainer Svens 044-907 46 97
Benjamin Kroksjö 044-907 52 50

Kurator:
Frida Wecksten, 040-357 68 11
(måndag, tisdag, torsdag och fredag)

Skolpsykolog: Linda Kuhlberg, 040-5231415 (tisdag, torsdag och fredag)
Sossens smågrupper: Nilla Frankenhaeuser-Henry, 040-3577823 (varannan torsdag)

Hälsovård: Maria Lindblom, 040-809 73 03

Psykiatrisk sjukskötare: Kirsi Niemi
(torsdag, fredag)

Speciallärare:
Lena Hannus-Suksi 040-171 62 84
Jessica Nurmi 044-907 52 40
Erika Ahlgren Ashtiani 040-171 62 81

Fastighetsskötare: 044-907 25 59

Köket / matsalen: 040-672 44 40

 

Faktureringsadress för webb fakturor:
Åbo stad
Bildningssektorn / S:t Olofsskolan
FO-nummer: 0204819-8
Nätfaktureringsadress: 00370204819800100
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029