Kontaktuppgifter

Postadress:  Klostergatan 11, 20700 Åbo

E-post adress:
förnamn.efternamn@turku.fi

Rektor: Christer Karlsson 050-432 36 62
e-post christer.karlsson(a)turku.fi

Vicerektor: Eva Larzén-Östermark

Kansli / skolsekreterare:
040-636 17 09

Lärarrum: (02) 26 29 247

Elevhandledare:
Kim Johansson 044-907 46 98
Rainer Svens    044-907 46 97
Carl-Erik Strandberg

Kurator:
Frida Wecksten, 040-357 68 11
(måndagar, torsdagar och fredagar)

Skolpsykolog: Nilla Frankenhäuser-Henry, 040 357 7823
(tisdagar och onsdagar)

Hälsovård: Maria Lindblom, 040 809 7303
(måndag, onsdag, torsdag och fredag)

Psykiatrisk sjukskötare: Kirsi Niemi
(måndag, tisdag och torsdag)

Speciallärare:
Lena Hannus-Suksi    040-171 62 84
Michaela Nordling      040-171 62 81
Jessica Nurmi

Fastighetsskötare: 044-907 25 59

Köket / matsalen: 040-6724440

 

Faktureringsadress för webb fakturor:
Åbo stad
Bildningssektorn / S:t Olofsskolan
FO-nummer: 0204819-8
Adress för nätfaktura: 00370204819800401
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Faktureringsadress för pappersfakturor:
Åbo stad
Bildningssektorn / S:t Olofsskolan
00370204819800401
PB 5000
02066 DOCUSCAN
hänvisn/referens: verksamhetsställe / beställarens namn