Elevkåren

I skolan finns en organiserad elevkårsverksamhet. Alla skolans elever tillhör elevkåren men för att den skall fungera praktiskt finns en elevkårsstyrelse. Från varje klass väljs en ordinarie medlem och en suppleant till elevkårens styrelse .

Elevkårens mål i S:t Olofsskolan är:
1) Att alla elever ska få en chans att vara med och påverka och fatta beslut som rör deras vardag.

2) Att föra fram önskemål och förbättringsförslag från klasserna till elevkårens styrelse, försöka förbättra det som kan förbättras och förbättra tillvaron för eleverna.

3) Att alltid försöka göra sitt bästa för skolan. Den årligen återkommande verksamheten i elevkåren rör sig kring elevkårens fadderbarn, dagsverke, caféer och temadagar.

Elevkårens handledande lärare läsåret 2023-2024 är Victoria Kotkamaa.