Elevkåren

I skolan finns en organiserad elevkårsverksamhet. Elevkåren tillvaratar elevernas intresse, samt ordnar gemensamma aktiviteter av olika slag för eleverna så som temadagar och elevcaféer. Varje klass har en eller två representanter i elevkårens styrelse, som har regelbundna möten. Jessika Neuman och Eva Björkfelt fungerar som handledare för elevkåren och för dess ärenden vidare till lärarkåren.