Åk 9 PRAO v. 47 2023

Åk 9 PRAO – arbetslivsorientering v. 47 (20-24.11.2023)

Syftet med den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) är att eleven under sin PRAO-period under handledning ska lära känna ett företag och en arbetsplats. Arbetslivsorienteringen kan innefatta t.ex. att eleven intervjuar personer i olika yrken, följer med en anställd, utför olika arbetsuppgifter på PRAO-platsen. Att följa med en anställd innebär att eleven ser verkliga situationer i arbetet. Det är således önskvärt att eleven får en mångsidig bild av PRAO-platsen och de olika uppgifter som utförs på arbetsplatsen. Under PRAO-perioden ska dessa anvisningar och de lagar och förordningar om unga arbetstagare som är i kraft i Finland följas  (www.finlex.fi).

arbetslivsorientering -avtal och anvisningar (docx)      arbetslivsorientering -avtal och  anvisningar (pdf)

arbetslivsorientering -rapport (docx)                             arbetslivsorientering -rapport (pdf)

arbetslivsorientering -betyg (docx)                                arbetslivsorientering -betyg (pdf)

 

tet-sopimus ja -ohje (docx)                                              tet-sopimus ja -ohje (pdf)

tet-raportti 9.lk (docx)                                                      tet-raportti 9.lk (pdf)

tet-todistus 9.lk (docx)                                                     tet-todistus 9.lk (pdf)