Elevvård

I skolan verkar en elevvårdsgrupp som tar sig an elever med särskilda behov och utarbetar handlingsprogram för dem om så krävs. I elevvårdsgruppens arbete deltar rektor, kurator, psykolog, läkare, hälsovårdare, speciallärare och elevhandledare. Skolpsykolog Gerda Kraemer, torsdagar i S:t Olofsskolan (Nilla Henry tjänstledig). Skolkurator Annika Nordström, anträffbar tisdag-onsdag per telefon 8.00 – 15.00 eller via Wilma. Hälsovårdare Maria Lindblom, anträffbar i skolan på måndag, tisdag och fredag. Kontaktuppgifter finns här.

SKOLANS VERKSAMHET FÖR ATT FÖRHINDRA MOBBNING

I vår skola gäller nolltolerans beträffande mobbning. Antimobbningsgruppen är ständigt beredda att ingripa efter en viss handlingsmodell då mobbning i någon form uppdagas. Tag genast kontakt om något fall kommer till din kännedom. Du kan kontakta klassföreståndaren, rektor, kurator eller någon av de lärare som ingår i skolans antimobbningsgrupp: Nina Miettinen, Raimo Mattsson, Daniela Sandell och Matts Vikström.

VÄNELEVSVERKSAMHET

Elever i åk 8 får ansöka om att bli vänelever för följande läsår. Varje 7:a har tre vänelever vars främsta uppgift är att finnas till som ett stöd för sjuorna samt hjälpa dem att lära känna skolan och varandra. Väneleverna utbildas under 8:ans vårtermin. Handledare för väneleverna är  Nina Miettinen och Susanne Nygård.

ELEVKÅREN

I skolan finns en organiserad elevkårsverksamhet. Varje klass har en representant i elevkårens styrelse. Elevkåren tillvaratar elevernas intresse, samt ordnar gemensamma aktiviteter av olika slag för eleverna så som temadagar, idrottsdagar mm. Jessika Neuman och Eva Björkfelt fungerar som handledare för elevkåren.