Skoltidningen Olof

”Sossens” skoltidning Olof har utgivits mera regelbundet alltsedan 20.3 2002. Den görs huvudsakligen som ett redaktionellt övningsarbete av parallellklasser i åk 8 men många bidrag inkommer också från de andra årskurserna. Med en del av artiklarna vill vi informera eller visa upp oss för hemmet, varför det är angeläget att man också där tar del av tidningen. Nätversionerna har utgetts sedan nr 14 medan de tidigare tidningarna endast givits som ett A-4 häfte. Ny huvudansvarig för tidningen, efter Kenneth Nygrén, är fr o m majnumret 2023 Victoria Kotkamaa.

Läs den senaste nätversionen av Olof, (nr 60 maj 2024) genom att klicka på pärmbilden nedan! (Äldre nummer finns längre ner här på sidan.)

2024:

Skoltidningen Olof nr 60, maj 2024

2023:

Skoltidningen Olof nr 59, maj 2023

2022:

Nr 58, (maj 2022)

2021:

Nr 57, (december 2021)
Nr 56, (maj 2021)

2020:

Nr 55
Nr 55, (december 2020)
Nr 54, (maj 2020)

2019:

Skoltidningen Olof nummer 53. Läs tidningen genom att klicka på denna bild.
Nr 53, (november 2019)
Skoltidningen Olof nummer 52. Läs tidningen genom att klicka på denna bild.
Nr 52, (maj 2019)
Nummer 51, (mars 2019) PDF 5 MB.
Nr 51, (mars 2019)

2018:

Jubileumsnummer nummer 50 (november 2018) PDF.
Jubileumsnummer 50 (november 2018) PDF.

 

Nummer 49 (maj 2018) PDF.
Nr 49 (maj 2018).
Nummer 48 (mars 2018) PDF.
Nr 48 (mars 2018).

 2017:

Nummer 46 (maj 2017) PDF.
Nr 46 (maj 2017).
Nummer 47 (december 2017) PDF.
Nr 47 (december 2017).

2016:

Olof nummer 45 (december 2016) PDF.
Olof nr 45 (december 2016).
Olof nummer 44 (maj 2016) PDF.
Olof nr 44 (maj 2016).
Olof nummer 43 (mars 2016) PDF.
Olof nr 43 (mars 2016).

2015:

Olof nummer 42 (mars 2015) PDF.
Olof nr 42 (november 2015).
Olof nummer 41 (maj 2015) PDF.
Olof nr 41 (maj 2015).
Olof nummer 40 (mars 2015) PDF.
Olof nr 40 (mars 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äldre upplagor av skoltidningen Olof hittar du genom att klicka på den här länken