Inträdestest till naturvetenskapliga klassen torsdag 29.2.2024!

Inträdestestet till den naturvetenskapliga klassen ordnas i S:t Olofsskolans utrymmen torsdagen den 29.2 kl. 12.30. Vi träffas utanför skolans huvudingång (på innergården). Vi är klara ca kl 15.
Endast de som skickat in sin ansökan inom utsatt tid får delta i testet.