Arbetstider

TERMINER OCH LOV

  • Höstterminen (period I) 15.08.2018 – 9.11.2018

Höstlov: 18.10.2018 –  19.10.2018

 

  • Vinterterminen (period II) 12.11.2018 – 01.03.2019

Jullov: 23.12.2018 –  6.1.2019

Sportlov: 18.2.2019 – 24.2.2019

 

  • Vårterminen (period III) 04.03.2019 – 01.06.2019

Påsklov 19.04.2019 – 22.04.2019

Skolavslutning 01.06.2019

 

BLOCK SAMT LEKTIONS-  OCH LUNCHTIDER

1. 8.30 – 9.40
2. 9.55 – 11.00
3. 11.10 – 12.45
3. eller  11.10 – 12.20
3. eller  11.20 – 12.40
4. 12.55 -14.05
5. 14.15 – 15.20

När provperioden inleds hålls provet block 1 på fredagarna så att provtimmen börjar kl. 8.45 eller 8.55 (de som behöver mera tid kan komma kl. 8.45). Lektioner enligt schemat fr o m block 2 (9.55-11.00).