ANSÖKAN TILL IDROTTSKLASS 2024

S:t Olofsskolans idrottsklass erbjuder möjligheten att delta i allmänna träningar eller grenträningar i elevens idrottsgren. Den reserverade tiden för morgonträningarna infaller på tisdagar och torsdagar klockan 8.00-10.00. I grenträningar kan eleven delta om hens förening ordnar dylika på tisdag och torsdag morgon och om föreningen kallar in eleven till sin morgonträningsgrupp. I övriga fall deltar eleven i allmänna träningar.

S:t Olofsskolan skiljer sig från de övriga skolorna som har idrottsklassverksamhet på det sättet att man inte specialiserar sig på enbart ett par grenar, utan som enda svenskspråkiga skolan ger man möjlighet till alla grenars utövare att söka till idrottsklassen.

Eleven kan i Åbo stads specialklassansökan söka till endast en skolas idrottsklass.

Valet av elever till idrottsklassen görs på basen av ett lämplighetstest och ett eventuellt grentest. Elever som inte söker in till en viss grens träningar väljs till klassen endast på basen av lämplighetstestet. Mera information om ansökningsförfarandet och idrottsklassverksamheten ges på skolans infotillfälle och senare på skolans hemsida.

Infotillfälle onsdag 10.01.24 klockan 18.30! (Sirkkalagatan 39, ingång från innergården)

Tilläggsinformation ges av rektor Christer Karlsson christer.karlsson@edu.turku.fi

Ansökningstiden utgår 22.01.24.

Ingen skild inbjudan till testtillfällena skickas.

 Åboelever – såhär söker du och tar emot platsen

Åboeleverna söker till idrottsklassen i Wilma. Man kan söka endast till en skolas idrottsklass i specialklassansökan. Besluten om antagande till idrottsklassen syns i Wilma 07.03.24. Åboelever behöver inte skilt bekräfta att man tar emot platsen på idrottsklassen.

Elever med annan hemort – såhär söker du och tar emot platsen

Elever med annan hemort än Åbo skickar DENNA ANSÖKAN (pdf) till adressen liikuntaluokka@edu.turku.fi och rainer.svens@edu.turku.fi . Som rubrik i e-posten skrivs S:t Olofsskolans idrottsklass. Utöver  själva ansökan skickas ANHÅLLAN OM RÄTT TILL SKOLGÅNG I ÅBO (pdf) (gäller inte S:t Karins elever) till Rainer Svens. Besluten om antagande till idrottsklassen delges de sökande 07.03.24 per e-post. Icke Åboelever skall bekräfta att man tar emot beviljad plats (gäller inte S:t Karins elever).

Om en icke Åboelev söker utöver Åbo till sin boendekommuns idrottsklass, måste eleven delta i åtminstone lämplighetstestet i Åbo. Om eleven vill ha sina poäng i Åbotestet överförda till boendekommunens idrottsklassanasökan skall detta göras hos den lärare som koordinerar idrottsklassverksamheten i boendekommunen. Den sökande kan, om hen så vill, delta också i boendekommunens lämplighetstest.

Lämplighetstestet

Alla som söker till idrottsklassen måste delta i det nationella lämplighetstestet (6 delar).

S:t Olofsskolans lämplighetstest ons 31.01.24 i Kuppis bollhall (Lemminkäinengatan 32a). Elever visas till omklädningsrum klockan 8.30-8.45. Gemensam uppvärmning och rådgivning börjar klockan 9.00.

 

Du som deltar i lämplighetstestet, kom ihåg!

  • endast eleven kommer in i hallen, inga föräldrar, ingen publik
  • ta med innegymnastikutrustning, inneskor, vätska att dricka, vägkost att äta (ingen mat serveras under testtillfället)
  • du kan på förhand träna till testet (soveltuvuuskoe.fi)
  • sjukdom och skador måste på förhand intygas med läkarintyg rainer.svens@edu.turku.fi
  • testet avslutas ca 14.30-15.30 (trappstegsmodellen)

Reservtillfälle för lämplighetstestet ordnas onsdag 14.02. klockan 9.30 i Kuppis bollhall. Möjlighet till reservtillfället erbjuds endast av ytterst betungande skäl, ex uppvisande av läkarintyg före ordinarie testtillfället.

 

De elever som vill träna sin egen gren skall delta i grentest.

Grentest ordnas i följande grenar: fotboll, basketboll, ishockey, innebandy, simning, friidrott, truppgymnastik, redskapsgymnastik, synkroniserad konståkning

 

Mera info om grentesterna senare på denna sida.

 

Poängsättningen av de sökande till S:t Olofsskolan

De elever som deltar endast i lämplighetstestet kan få max 40p för testet.

De elever som deltar också i grentestet kan få 40p/2, alltså 20p för lämplighetstestet. Utöver det kan eleven få max 20p för grentestet. Sammanlagt kan eleven få max 40p/2 + 20p = 40p.

Alla eleverna poängsätts enligt båda modellerna och det bättre resultatet blir elevens slutliga jämförelsepoäng.

 

TILLÄGGSINFORMATION OM IDROTTSKLASSVERKSAMHETEN I ÅBOREGIONEN hittar du i broschyren Turun Seudun Urheiluakatemia: https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/hakijalle/hakeminen-perusasteelle