Elevhandledning

PRAO – arbetslivsorientering

Tidpunkt för PRAO-perioden i åk 9 infaller v 47 (19-23.11.2018) och för åk 8 i april 2019 (8-12.4.2019). Syftet med den praktiska arbetslivsorienteringen (PRAO) är att eleven under sin PRAO-period under handledning ska lära känna ett företag och en arbetsplats. Arbetslivsorienteringen kan innefatta t.ex. att eleven intervjuar personer i olika yrken, följer med en anställd, utför olika arbetsuppgifter på PRAO-platsen. Att följa med en anställd innebär att eleven ser verkliga situationer i arbetet. Det är således önskvärt att eleven får en mångsidig bild av PRAO-platsen och de olika uppgifter som utförs på arbetsplatsen. Under PRAO-perioden ska dessa anvisningar och de lagar och förordningar om unga arbetstagare som är i kraft i Finland följas  (www.finlex.fi).

 

PRAO (TET) åk 9;  19-23.11.2018 v 47

Filerna finns både på svenska och finska! Tiedostot ovet sekä ruotsiksi että suomeksi! 

arbetslivsorientering -avtal och anvisningar (docx)      arbetslivsorientering -avtal och anvisningar (pdf)

arbetslivsorientering -rapport (docx)                             arbetslivsorientering -rapport (pdf)

arbetslivsorientering -betyg (docx)                                arbetslivsorientering -betyg (pdf)

 

tet-sopimus ja -ohje (docx)                                              tet-sopimus ja -ohje (pdf)

tet-raportti 9.lk (docx)                                                      tet-raportti 9.lk (pdf)

tet-todistus 9.lk (docx)                                                     tet-todistus 9.lk (pdf)

 

 

Här finns blanketter gällande PRAO åk 8 v 15 (8-12.4) 2019:

Arbetslivsorientering – avtal och anvisningar (word)

Arbetslivsorientering – avtal och anvisningar (pdf)

TET-sopimus ja -ohje (word)

TET-sopimus ja -ohje (pdf)