Lektionstider

BLOCK SAMT LEKTIONS-  OCH LUNCHTIDER

1. 8.30 – 9.40
2. 9.55 – 11.00
3. 11.10 – 12.45
3. eller  11.10 – 12.20
3. eller  11.20 – 12.40
4. 12.55 -14.05
5. 14.15 – 15.20

När provperioden inleds hålls provet block 1 på fredagarna så att provtimmen börjar kl. 8.45 eller 8.55 (de som behöver mera tid kan komma kl. 8.45). Lektioner enligt schemat fr o m block 2 (9.55-11.00).