Lektionstider

BLOCK SAMT LEKTIONS-  OCH LUNCHTIDER
(Tiderna gäller fr o m 19.10.2020)

  1.  8.30 – 9.40
  2.  9.45 -10.50
  3. a) 11.15 – 12.55  (mat 11.45-12.15)
    b) 11.15 – 12.25  (mat 12.25-12.55)
    c) 11.35 – 12.45  (mat 10.50-11.30)
  4. 13.00-14.05
  5. 14.15-15.20

Provet block 1 på fredagarna börjar kl. 8.45 eller 8.55 (de elever som behöver mera tid kan komma kl. 8.45). Lektioner enligt schemat fr o m block 2 (kl. 9.45-10.50).

Rasten mellan block 3 och block 4 fortsätter tills vidare som obligatorisk uterast.