Lektionstider

Lektion 1   8.00 – 8.45
Lektion 2   9.00 – 9.45
Lektion 3  10.00 – 10.45
Lektion 4  10.50 – 11.35
Lektion 5  11.35 – 12.20
Lektion 6  12.25 – 13.10
Lektion 7  13.25 – 14.10
Lektion 8  14.15- 15.00

* Lektionstiderna kan ännu komma att ändra under skolåret.

 

  • Dubbeltimmar hålls ofta ihop (respektive ämneslärare informerar).
  • Prov hålls lektion 1 kl. 8.00-8.45 på fredagar, fr o m mitten av oktober.