Provsystemet

En gång i veckan, på fredag morgon, har vi ett gemensamt provtillfälle för hela skolan kl. 8.00-8.45. Om en elev är sjuk och inte kan delta är det viktigt att detta meddelas till skolan före kl. 12.00, provet kan då istället skrivas inkommande tisdag.

Den fasta provtiden har införts för att underlätta elevernas (och familjernas) arbetsplanering och för att förhindra stress i samband med flera prov per vecka.

 

Provlistan för läsåret 2023-2024 har delats ut i pappersform och finns även här under bakom länkarna för respektive årskurs:

Åk 7 (pdf)

Åk 8 (pdf)

Åk 9 (pdf)

Kompensationsledigheter (pdf)

Provlista åk 7-9  (pdf)