Provsystemet

En gång i veckan, på fredag morgon, har vi ett gemensamt provtillfälle för hela skolan kl. 8.00-8.45. Om en elev är sjuk och inte kan delta är det viktigt att detta meddelas till skolan före kl. 12.00, provet skrivs då vid en annan tidpunkt (meddelas senare).

Den fasta provtiden har införts för att underlätta elevernas (och familjernas) arbetsplanering och för att förhindra stress i samband med flera prov per vecka.

Provschemat finns här under och delas ut till alla elever i ett senare skede. (Det går också bra att själv printa ut från denna sida.)

Provlistor 2022-2023 (pdf & jpg):

Åk 7

Åk 8

Åk 9

(Åk 7-9)

Kompensationsledigheter