Klubbar läsåret 2022-2023 

Klubbarna ordnas i huvudsak i skolans egna utrymmen och efter ordinarie skoltid. Klubbutbudet har utarbetats utgående från elevers och föräldrars önskemål. Ett stort tack går till Elevkårsstyrelsen som gett flera fina förslag på klubbar som skulle kunna ordnas.

Läsåret 2022-2023

Filmklubben Ad Astra – Tommy Holm

Skrivarklubb – Victoria Kotkamaa

Slöjdklubb – Matto Saarukka

Hejarklacksklubb – Anu-Katja Nurmi

Stafettkarnevalsklubb (startar våren 2023) – Jörgen Lindblom

Syklubb (startar våren 2023) – Berit Bragge

Rymden (startar våren 2023) – Iina Kela

  • Kursledarna sammankallar till infomöte.