Klubbar läsåret 2021-2022 

Klubbarna ordnas i huvudsak i skolans egna utrymmen och efter ordinarie skoltid. Klubbutbudet har utarbetats utgående från elevers och föräldrars önskemål. Ett stort tack går till Elevkårsstyrelsen som gett flera fina förslag på klubbar som skulle kunna ordnas och som gjort fina reklamaffischer för klubbarna! Länk till anmälningsformulär via wilma. (Om du undrar över något kontakta ansvarspersonen för respektive klubb så får du mera information.) 

Schack, startar i oktober, klubbledare: Kenneth Nygrén 

Pingis, startar i period 2, klubbledare: Kenneth Nygrén 

Ad astra – drama och retorik, startar i oktober, klubbledare: Tommy Holm 

Skolkören, startar i januari, klubbledare: Misa 

Just Dance Sossen!, startar i oktober, klubbledare: Joan 

Kreativt skrivande, startar i oktober, klubbledare: Nicholas Honkanen 

Gitarr, startar i oktober, klubbledare: Isak Palm 

Konst, startar i oktober, klubbledare: Karin Niemi 

Litteratur, startar i oktober, klubbledare: Kenneth Nygrén 

Film, startar i oktober, klubbledare: Tommy Holm 

Bollklubb, startar i oktober, klubbledare: Elis Lönnqvist 

Syklubb, startar i januari, klubbledare: Berit Bragge