Klubbar

Klubbar 2021-2022 publiceras inom kort.

Klubbar 2020 – 2021:

Sömnadsklubb

På grund av corona blev mångas huvtröjor halvfärdiga i textilslöjden förra våren. Du som vill komma och sy din färdig har nu en chans. Vi träffas 3 gånger 90 min i slöjdsalen (vån 3).

Sömnadsklubben är tisdagar 3.11, 10.11 och 24.11 kl 14.30-16.00. Om du vill komma med och sy så anmäl dig via Wilma till Berit Bragge,senast 27.10.2020. Med i gruppen ryms 15 elever.

Ni som kanske har en symaskin eller overlock hemma och vill slutföra projektet på egen hand eller med hjälp av någon där hemma, kan hämta ert arbete onsdagen 21.10 mellan kl 11.30-13.00 från textilslöjden. De arbeten som inte söks eller sys färdiga i sömnadsklubben kommer vi att återanvända i slöjden.

Klubbledare: Berit Bragge

 

Körklubb

Kören sjunger i musiksalen kl. 14.30-15.30 varje tisdag och försöker efter bästa förmåga hålla säkerhetsavstånd mellan sångarna. Målet är att kunna delta i Skolmusik 2021, om det händelsevis skulle bli av den här gången  Blir det inte av hittar vi på annat att sjunga – världen är full av härlig musik, så det blir nog inget problem. Skolmusikrepertoaren är skriven för både dam- och herrstämmor, så alla är välkomna!

Klubbledare: Misa

 

Läxklubb

Läxklubben ordnas måndag-torsdag kl. 14.00- 15.20 i skolbiblioteket. Läxklubben ordnas enligt ”drop-in”-system. Du bestämmer om du kommer, vilka läxor du gör och hur länge du gör dina läxor. Det finns alltid en vuxen person som hjälper dig med läxorna. Ingen förhandsanmälan behövs.

Klubbledare: Skolgångshandledare

 

Dramaklubb

Dramaklubben startar tisdagen 27.10. kl 14.05 och därefter fortsätter träffarna varje tisdag kl 14.05 i bibban.

Planen är att gruppen börjar med planering och bestämmer sedan hur fortsättningen blir. Gruppen kanske skriver en helt ny kortpjäs eller så modifierar gruppen någon existerande pjäs. Förutom att skriva en pjäs, övar vi förstås in den samt planerar och förverkligar scenografi och kostym.

Anmälningar till klubben kan göras direkt till Peppe (Wilma: Peppe Krook)  eller ”ute på fältet”.

Klubbledare: Peppe

 

Skrivarklubb

Hej på er ni skrivivriga! Vi har en skrivarklubb i Sossen där vi siktar på att gemensamt eller individuellt ibland kunna publicera något i ÅU. Ifall vi inte kommer så långt skadar det inte heller att vi endast skriver för eget behov och egen skoltidning. Tidpunkten för träffarna varierar lite men vi har hittills varje gång vi träffats avgjort när vi har nästa sammankomst. Titta in i biblioteket under denna period (1) på fredagar kl. 12.40.

Hälsningar, Kenneth

 

Pingisklubb 

Sossens pingisklubb har traditioner från årtusendets början! Den brukar också locka många deltagare. Även i år ska vi starta en klubb. Om allt går bra kör vi igång på fredagar kl. 14 från och med period 2. Förhoppningen är att vi sedan mitt i vintern ska kunna spela det efterlängtade Sossenmästerskapet. Före det kommer lite träning väl till pass, så välkomna med!

Klubbledare: Kenneth

Om du undrar över något kontakta ansvarspersonen för respektive klubb så får du mera information.