Blanketter

FRÅNVARO FRÅN SKOLAN

Var vänlig och meddela via Wilma om ditt barn är sjuk.

Om du av andra skäl än pga sjukdom vill anhålla om ledighet från skolan för ditt barn, ansök om det i god tid. Blanketten ifylls elektroniskt via Wilma under fliken Ansökningar och beslut → Gör en ny ansökanKlassföreståndaren kan bevilja ledighet för 1-3 dagar och rektorn beviljar längre ledighet. 

Observera att frånvaro från skolan kan leda till att eleven blir efter i skolarbetet och kan få svårt att hänga med. Skolan har inte resurser för att ge stödundervisning för sådant lärostoff som man missat pga resa, det måste man själv se till att man tar igen.