Info från åk 7 vårdnadshavarkväll (13.2.2024 tillval)

Tillval åk 7 (presentationen som visades under vårdnadshavarkvällen)

Ämnesval åk 7 (anvisning)