Närundervisning fr o m 12.4.2021

Vecka 15 (12.4 ->)  återgår vi till närstudier,
inom ramen för en hybridmodell: