Läsambassadörer besökte skolan

Läsning breddar synen på omvärlden, ger avkoppling och främjar välmåendet – En sammanfattning av läsambassadörernas information till elever vid S:t Olofsskolan  

Fredagen den 26 januari 2024 fick S:t Olofsskolan besök av 17 st. “läsambassörer” från Katedralskolan. Läsambassadörerna kom för att ge högstadieeleverna en realistisk bild av den läsning som krävs i ett gymnasium samt för att berätta om böcker som berört läsambassadörerna på djupet.

Några av läsambassadörerna som besökte skolan.

Här är en sammanfattning av de råd som läsambassadörerna delade med sig: 

GYMNASIESTUDIER = EGET ANSVAR 

Gymnasiestudier innebär att den studerande tar ansvar för sina studier och sin inlärning. Den studerande ska själv se till att hen börjar läsa läroböckerna i tid. Takten är betydligt snabbare än på högstadiet. I regel ska man läsa en lärobok per ämne och period. I snitt består en lärobok består av 200 s. För att kunna ta till sig så mycket lärostoff krävs en fungerande lästeknik. 

BÄTTRE ORDFÖRRÅD 

Läsambassadörerna lyfte fram att läsningen breddar ens syn på världen, ger underhållning och förbättrar koncentrationsförmågan. Läsningen bidrar även till att man breddar sitt ordförråd, vilket hjälper en att skriva längre provsvar, djupare analyser och mera detaljerade beskrivningar. Med en bra lästeknik gör man uppgifterna och läxorna snabbare. 

LÄSNING ÄR AVKOPPLING 

Läsningen behöver inte endast vara kopplad till skolarbete, utan den kan fungera som avkoppling eller underhållning. Vägen till att bli en god läsare kan se olika ut för olika individer. En läsare vill läsa fiktiva böcker, medan en annan föredrar faktaböcker. Det bästa sättet att hitta böcker som intresserar en, är att prova att läsa olika slags böcker.  

RÅD FÖR DIG SOM ÄR I ÅRSKURS 9 

  • Det är viktigt att kunna läsa och skriva, fastän du väljer andra studier än gymnasiestudier. 
  • Läs minst en bok under ditt sommarlov.  
  • Reservera tid för läsningen, t.ex. 20 min på kvällen, innan du går och lägger dig.