Boktipssida och Read Hour

Nu kan du bekanta dig med S:t Olofsskolans elektroniska boktipssida! Innehållet på sidan är gjord för och av elever, i samarbete med modersmålslärare. Dela gärna med dig av dina boktips till din modersmålslärare, så hålls boktipssidan levande!

”Det finns böcker i olika genrer och böcker som är olika utmanande. Elever i S:t Olofsskolan har fått fundera på sina favoritböcker som de vill tipsa andra om. Oberoende om du är en bokslukare som redan läst väldigt mycket eller en nybörjarläsare som endast läst ett fåtal böcker ska du säkert hitta något du är intresserad av.

Välj den genre du är intresserad av. Genom att klicka på bilden eller välja rätt flik högst upp kommer du till bokförslag i just den genren. Du kan klicka fram mer information om de olika böckerna om du vill.”

S:t Olofsskolans elektroniska boktipssida
(Klicka på länken för att ta del av alla boktips.)

 

Onsdag  8.9 utmanar kampanjen Read Hour alla att läsa en timme kl. 19-20. Mera information om detta onsdag 8.9, eftersom elevkåren önskade att vi i S:t Olofsskolan uppmärksammar kampanjen.

Närundervisning fr o m v. 17

 Vi återgår alla till närundervisning fr o m måndagen den 26 april 2021.

Egentliga Finlands coronaarbetsgrupp och Åbo stads ledningsgrupp har den 20 april bestämt att skolor och läroinrättningar kan återgå till närundervisning från och med måndagen den 26 april.

Åk 7 tillval & åk 9 gemensam ansökan

Åk 7:
Information under v.9 gällande tillvalen för åk 8-9. Val av tillvalsämnen och -timmar genomförs klassvis under samma vecka.
Här finns information från föräldramötet (18.2.2021).

Åk 9:
Gemensam ansökning genomförs klassvis i skolan 1.3-5.3 (v. 9).
Här finns information från föräldramötet (9.2.2021).

Ansökning till klassen med inriktning på idrott senast 1.2.2021

Klasser med särskild inriktning är klasser där man med stöd av undervisningsnämndens beslut betonar ett visst läroämne. I Åbo finns en idrottsklass och en klass inriktad på naturvetenskap vid S:t Olofsskolan och de finskspråkiga skolorna erbjuder klasser med särskilda inriktningar.

Idrottslinjen

Ansökan till idrottslinjen sker vid övergången till årskurs 7. På idrottslinjen erbjuds eleverna möjligheter att utöva sin gren. Antagningen av elever till idrottslinjen sker via test. Tidpunkterna och platserna för grentesterna meddelas senare. Inget informationsmöte hålls, men mera information fås vid behov av skolans rektor. 

Information 
(Klicka på länken för närmare information gällande bl a ansökningsförfarande, mål, veckoprogram, testdatum, urvalsprov och antagande till klassen).

ANSÖKAN TILL S:T OLOFSSKOLANS IDROTTSKLASS  (ansökan ska inlämnas senast 1.2.2021)

Ansökan görs via Wilma. Om vårdnadshavaren inte har möjlighet att använda Åbo stads Wilma kan följande blankett användas och skickas åt rektorn via e-post.

Ansökan till klasser med särskild inriktning vid övergång till åk 7 (pdf)


Mera information fås från Idrottsakademins hemsida.

https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia