Läsambassadörer besökte skolan

Läsning breddar synen på omvärlden, ger avkoppling och främjar välmåendet – En sammanfattning av läsambassadörernas information till elever vid S:t Olofsskolan  

Fredagen den 26 januari 2024 fick S:t Olofsskolan besök av 17 st. “läsambassörer” från Katedralskolan. Läsambassadörerna kom för att ge högstadieeleverna en realistisk bild av den läsning som krävs i ett gymnasium samt för att berätta om böcker som berört läsambassadörerna på djupet.

Några av läsambassadörerna som besökte skolan.

Här är en sammanfattning av de råd som läsambassadörerna delade med sig: 

GYMNASIESTUDIER = EGET ANSVAR 

Gymnasiestudier innebär att den studerande tar ansvar för sina studier och sin inlärning. Den studerande ska själv se till att hen börjar läsa läroböckerna i tid. Takten är betydligt snabbare än på högstadiet. I regel ska man läsa en lärobok per ämne och period. I snitt består en lärobok består av 200 s. För att kunna ta till sig så mycket lärostoff krävs en fungerande lästeknik. 

BÄTTRE ORDFÖRRÅD 

Läsambassadörerna lyfte fram att läsningen breddar ens syn på världen, ger underhållning och förbättrar koncentrationsförmågan. Läsningen bidrar även till att man breddar sitt ordförråd, vilket hjälper en att skriva längre provsvar, djupare analyser och mera detaljerade beskrivningar. Med en bra lästeknik gör man uppgifterna och läxorna snabbare. 

LÄSNING ÄR AVKOPPLING 

Läsningen behöver inte endast vara kopplad till skolarbete, utan den kan fungera som avkoppling eller underhållning. Vägen till att bli en god läsare kan se olika ut för olika individer. En läsare vill läsa fiktiva böcker, medan en annan föredrar faktaböcker. Det bästa sättet att hitta böcker som intresserar en, är att prova att läsa olika slags böcker.  

RÅD FÖR DIG SOM ÄR I ÅRSKURS 9 

  • Det är viktigt att kunna läsa och skriva, fastän du väljer andra studier än gymnasiestudier. 
  • Läs minst en bok under ditt sommarlov.  
  • Reservera tid för läsningen, t.ex. 20 min på kvällen, innan du går och lägger dig. 

ANMÄLNINGAR OCH TIDTABELLER TILL IDROTTS- AKADEMINS GRENTESTER

De elever som vill träna sin egen gren skall delta i grentest. En anmälan till grentestet måste göras senast 22.1 per e-post till Rainer Svens. rainer.svens@edu.turku.fi

Grentest ordnas i följande grenar: fotboll, basketboll, ishockey, innebandy, simning, friidrott, truppgymnastik, redskapsgymnastik, synkroniserad konståkning. I anmälan meddelar ni vilken gren ni skall testa!

Det obligatoriska lämplighetstestet onsdagen 31.1. klockan 8.30- 15.30 i Kuppis bollhall, Lemminkäinengatan 32a.

Reservtillfälle (läkarintyg bör uppvisas) onsdagen 14.2. klockan 9.30 i Kuppis bollhall.

TIDTABELL FÖR GRENTESTERNA

fotboll torsdag 1.2. klockan 9-12 i Impivaara fotbollshall (uppvärmning klo 8.45)

friidrott torsdag 1.2. klockan 9.30-11 i Kuppis idrottshall

truppgymnastik torsdag 1.2. klockan 8-10 i Lintula

ishockey fredag 2.2. klockan 8-11.30 i Impivaara ishall

innebandy tisdag 6.2. klockan 8-10 i Kuppis bollhall

redskapsgymnastik tisdag 6.2. klockan 8-10 i Alfa

dans-gymnastik tisdag 6.2. klockan 8-10 i Lehmus gymnastiksal Vasaramäki

basketboll onsdag 7.2. klockan 8-11 i Kuppis bollhall

simning torsdag 8.2. klockan 10-12 i Impivaara simhall

synkroniserad konståkning torsdag 8.2. klockan 8-9 i Varissuo ishall

 

  • Information som delats tidigare finns lite längre ner på denna sida.

Framgångar vid skolmästerskapen i tennis för S:t Olofsskolan

Hugo Eggert (8F) och Frans Rönnholm (8D) representerade S:t Olofsskolan i skolmästerskapen i tennis i Helsingfors den 27-30.12 och pojkarna spelade fint och vann guld i dubbel (högstadieklass). Det fanns även andra elever med (Jaakko Vuorio, Linus Lindholm) som bidrog till att skolan också kom på en andra plats av samtliga skolor som var med i tävlingen.

Pojkarna vann guld vid skolmästerskapen dubbel i tennis.

ANSÖKAN TILL NATURVETENSKAPLIGA KLASSEN 2024

Infotillfälle onsdag 10.01.2024 klockan 18.30!
(Sirkkalagatan 39, ingång från innergården).

Tilläggsinformation ges av rektor Christer Karlsson christer.karlsson@edu.turku.fi

Ansökningstiden utgår 22.01.2024. 

Klicka på denna länk för mera information på Åbo stads sida.

 

Klicka på denna länk för att läsa Presentationen från infotillfället (pdf)

 

  • Infotillfälle gällande ansökan till idrottsklassen hålls vid samma tillfälle, mera information lite längre ner här på sidan.

ANSÖKAN TILL IDROTTSKLASS 2024

S:t Olofsskolans idrottsklass erbjuder möjligheten att delta i allmänna träningar eller grenträningar i elevens idrottsgren. Den reserverade tiden för morgonträningarna infaller på tisdagar och torsdagar klockan 8.00-10.00. I grenträningar kan eleven delta om hens förening ordnar dylika på tisdag och torsdag morgon och om föreningen kallar in eleven till sin morgonträningsgrupp. I övriga fall deltar eleven i allmänna träningar.

S:t Olofsskolan skiljer sig från de övriga skolorna som har idrottsklassverksamhet på det sättet att man inte specialiserar sig på enbart ett par grenar, utan som enda svenskspråkiga skolan ger man möjlighet till alla grenars utövare att söka till idrottsklassen.

Eleven kan i Åbo stads specialklassansökan söka till endast en skolas idrottsklass.

Valet av elever till idrottsklassen görs på basen av ett lämplighetstest och ett eventuellt grentest. Elever som inte söker in till en viss grens träningar väljs till klassen endast på basen av lämplighetstestet. Mera information om ansökningsförfarandet och idrottsklassverksamheten ges på skolans infotillfälle och senare på skolans hemsida.

Infotillfälle onsdag 10.01.24 klockan 18.30! (Sirkkalagatan 39, ingång från innergården)

Tilläggsinformation ges av rektor Christer Karlsson christer.karlsson@edu.turku.fi

Ansökningstiden utgår 22.01.24.

Ingen skild inbjudan till testtillfällena skickas.

 Åboelever – såhär söker du och tar emot platsen

Åboeleverna söker till idrottsklassen i Wilma. Man kan söka endast till en skolas idrottsklass i specialklassansökan. Besluten om antagande till idrottsklassen syns i Wilma 07.03.24. Åboelever behöver inte skilt bekräfta att man tar emot platsen på idrottsklassen.

Elever med annan hemort – såhär söker du och tar emot platsen

Elever med annan hemort än Åbo skickar DENNA ANSÖKAN (pdf) till adressen liikuntaluokka@edu.turku.fi och rainer.svens@edu.turku.fi . Som rubrik i e-posten skrivs S:t Olofsskolans idrottsklass. Utöver  själva ansökan skickas ANHÅLLAN OM RÄTT TILL SKOLGÅNG I ÅBO (pdf) (gäller inte S:t Karins elever) till Rainer Svens. Besluten om antagande till idrottsklassen delges de sökande 07.03.24 per e-post. Icke Åboelever skall bekräfta att man tar emot beviljad plats (gäller inte S:t Karins elever).

Om en icke Åboelev söker utöver Åbo till sin boendekommuns idrottsklass, måste eleven delta i åtminstone lämplighetstestet i Åbo. Om eleven vill ha sina poäng i Åbotestet överförda till boendekommunens idrottsklassanasökan skall detta göras hos den lärare som koordinerar idrottsklassverksamheten i boendekommunen. Den sökande kan, om hen så vill, delta också i boendekommunens lämplighetstest.

Lämplighetstestet

Alla som söker till idrottsklassen måste delta i det nationella lämplighetstestet (6 delar).

S:t Olofsskolans lämplighetstest ons 31.01.24 i Kuppis bollhall (Lemminkäinengatan 32a). Elever visas till omklädningsrum klockan 8.30-8.45. Gemensam uppvärmning och rådgivning börjar klockan 9.00.

 

Du som deltar i lämplighetstestet, kom ihåg!

  • endast eleven kommer in i hallen, inga föräldrar, ingen publik
  • ta med innegymnastikutrustning, inneskor, vätska att dricka, vägkost att äta (ingen mat serveras under testtillfället)
  • du kan på förhand träna till testet (soveltuvuuskoe.fi)
  • sjukdom och skador måste på förhand intygas med läkarintyg rainer.svens@edu.turku.fi
  • testet avslutas ca 14.30-15.30 (trappstegsmodellen)

Reservtillfälle för lämplighetstestet ordnas onsdag 14.02. klockan 9.30 i Kuppis bollhall. Möjlighet till reservtillfället erbjuds endast av ytterst betungande skäl, ex uppvisande av läkarintyg före ordinarie testtillfället.

 

De elever som vill träna sin egen gren skall delta i grentest.

Grentest ordnas i följande grenar: fotboll, basketboll, ishockey, innebandy, simning, friidrott, truppgymnastik, redskapsgymnastik, synkroniserad konståkning

 

Mera info om grentesterna senare på denna sida.

 

Poängsättningen av de sökande till S:t Olofsskolan

De elever som deltar endast i lämplighetstestet kan få max 40p för testet.

De elever som deltar också i grentestet kan få 40p/2, alltså 20p för lämplighetstestet. Utöver det kan eleven få max 20p för grentestet. Sammanlagt kan eleven få max 40p/2 + 20p = 40p.

Alla eleverna poängsätts enligt båda modellerna och det bättre resultatet blir elevens slutliga jämförelsepoäng.

 

TILLÄGGSINFORMATION OM IDROTTSKLASSVERKSAMHETEN I ÅBOREGIONEN hittar du i broschyren Turun Seudun Urheiluakatemia: https://www.urheiluakatemia.fi/turun-seudun-urheiluakatemia/hakijalle/hakeminen-perusasteelle

Klass 9A:s resa till Helsingfors

Den 25 augusti åkte vi med klassen till Helsingfors, där vi fick uppleva en rolig dag på bland annat Fazer Experience Besökscentrum och Borgbacken. 

Dagen började kl. 08:15 vid St:Olofsskolan, där vi möttes och inledde vår resa till Helsingfors. När vi var framme stannade vi vid Fazers besökscentrum där vi fick höra om kakaobönans resa från planta till choklad. Dessutom fick vi testa våra smaklökar och se om vi kunde gissa smaken på några gröna och svarta godisar samt dofta på olika kryddor, som till exempel lakritspulver och chokladmassa. 

Fazers besökscentrum gav oss även möjligheten att bygga upp ett eget kostschema och vi fick en introduktion i betydelsen av hälsosam kost. Dessutom fick vi se en kort film om Fazers historia och om hur klassikern Fazers Blå kommit till. Till sist fick vi smaka på många av Fazers olika chokladstänger och annat sött. Vi fick till och med plocka med oss lite godis hem. 

När vi var klara vid Fazer stannade vi vid McDonald’s för att äta lunch.   

Måltid på Mc Donald´s
Vi lät oss väl smaka av hamburgarna i Mc Donald’s

Efter lunchen var det dags för Borgbacken, där vi tillbringade ungefär sex timmar. Det var jätteroligt att åka på alla möjliga karuseller och åk, även om några av oss  fick trauma av att åka på Taiga och vissa andra karuseller. 

Elever sitter i karusellen.
Skräckblandad förtjusning i karusellen

Mot slutet kom vakter till några av oss och förklarade att våra åkarmband såg ut att vara dåligt påsatta så de misstänkte att vi hade tagit bort våra armband och gett dem till någon annan så att de kunde åka gratis. Vi blev tillfrågade om var vi åkt under dagen. Det var lite stressigt men allt slutade väl. En stund senare började vi åka hemåt och det var slutet på vår lyckade klassresa.

Glada elever på Borgbacken

 

Text: Madeleine Anckar & Julia Penttinen i 9A 

 Höstlov v. 42 (16.10 – 20.10)

Skolan håller höstlov 16.10 – 20.10.

Höstlov är Läslov
Bokbranschens gemensamma kampanj Läslov genomförs nu för femte gången. Kampanjen påminner om att läsning är en inspirerande hobby som passar alla och uppmuntrar igen till en resa in i bokens värld på höstlovet. Klicka på följande länk för mera information: Läslov 2023 (pdf 113 KB)

Kampanjen Läslov uppmanar till läsning

Åbo stad ordnar mångsidiga aktiviteter för höstlovslediga. Titta närmare vad som erbjuds via följande länkar:

Gott om höstlovsprogram för alla åldrar i Åbo | Turku.fi

 Semesterskoj | Turku.fi