Händelser under läsåret

Åk 7
Skolan har utvecklat ett program för att underlätta elevernas anpassning till den nya skolan. Målet är att eleverna skall lära känna varandra och att ett gott och tryggt klassklimat skall uppstå. Under höstterminen tillbringar klassen och klassföreståndaren tid tillsammans både inom och utanför skolan. Då sysslar man bl a med gruppdynamiska övningar av olika slag. På våren tillbringar åk 7 klassvis, tillsammans med klassföreståndare och vänelever samt en dag tillsammans utanför skolan.

Åk 8
Under vecka 15  är hela årskurs 8 en vecka (5 arbetsdagar) ute i arbetslivet (PRAO).

Åk 9
PRAO för årskurs 9 infaller under vecka 47 och omfattar fem arbetsdagar. På hösten/vintern besöker hela åk 9 olika utbildningsanstalter, bekantar sig med näringslivet samt besöker bland annat tingsrätten, fullmäktige och riksdagen.

  • Alla årskurser har en klasstimme per månad tillsammans med klassföreståndaren.