Mellanmålsförsäljning

Åboregionens Fastighetsservice Ab, Kostservicen Arkea erbjuder mellanmålsservering i skolorna.

Försäljningsdagar: måndag, tisdag, onsdag, torsdag.

Försäljningstid: 13.50-14.05

Mellanmålen köper man med Mellanmålskortet. Mellanmålskortet betalar man på förhand via Arkeas nätbutik (sidan finns endast på finska). Mellanmålskortet får eleven sen hämta från skolköket. Med kortet kan eleven köpa olika mellanmål utan kontanter. Kortet har rutor med olika värden (0,50 euro och 0,20 euro) som kryssas för enligt de produkter som eleven väljer. Produkterna är t.ex. semlor med pålägg, frukt, mellanmålskex, saft osv. Listan med mellanmål ändras enligt efterfrågan på olika produkter, likväl så att hälsoperspektivet alltid beaktas.

Obs!
Mellanmålskortet betalas på förhand via Arkeas nätbutik (sidan finns endast på finska). Fyll i meddelandefälten noggrant. Mellanmålskortet får eleven sen hämta från skolköket.

Flera kort kan betalas samtidigt.

Mellanmålskortet ska inlösas i skolköket inom en månad räknat från inköpsdatumet.

Vid oklarheter kan elevens föräldrar kontakta kanslist Sirpa Kortelainen, tfn 040 8494523, eller sända ett e-postmeddelande till Kostservicen Arkea, asiakaspalvelu@arkea.fi

 

Med vänlig hälsning

Åboregionens Fastighetsservice Ab

Kostservicen Arkea